[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Copyright
 
 
 
Všetky informácie a vyobrazenia diel na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom. Na ich použitie na akékoľvek účely (s výnimkou citácií a vyhľadávania, viď nižšie) je potrebný predchádzajúci súhlas autora a/alebo www.artgallery.sk. So žiadosťou o súhlas sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu dotaz@artgallery.sk.

Na použitie textových informácií a sprievodných fotografií z podujatí Vám radi bezodplatne poskytneme oprávnenie na opakované zverejnenie na základe Vášho dotazu (fotografie poskytneme v plnej kvalite).

Citácie názvov článkov a ich častí sú povolené za predpokladu, že ako zdroj bude uvedené www.artgallery.sk.

Kopírovanie alebo akékoľvek využívanie obsahu alebo štruktúry databázy prostredníctvom zverejnených webstránok je neprípustné a je porušením autorských práv bez ohľadu na to, či bolo realizované automaticky alebo manuálne priamo z týchto stránok, alebo z cachovaných kópií vyhľadávacích strojov (Google a pod.).

Indexovanie a kopírovanie obsahu pre potreby vyhľadávacích strojov je povolené, pokiaľ nebude použité na komerčné účely alebo nebude postúpené tretej strane na akékoľvek účely.