[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Miloš Balgavý
 
Miloš Balgavý
* 1955, Bratislava, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: sklo

Miloš Balgavý patrí k predstaviteľom geometrickej abstrakcie v slovenskom sklárskom umení.Miloš Balgavý vo svojej tvorbe nadviazal na tradíciu Ciglerovej školy. Uprednostňuje strohé tvaroslovie, jasné, kompaktné tvary, jednoduché obrysy. Obohatením geometrického jazyka je použitie farby, ktorá zohráva v jeho tvorbe významnú úlohu. V 80. rokoch je častý motív radenia rovnakých objektov rôznej alebo príbuznej farebnosti, skúmanie ich vzájomných vzťahov, zmien celkového pôsobenia tvaru objektu alebo kompozície objektov v závislosti od použitia farebnosti, priehľadnosti alebo naopak nepriehľadnosti sklenej hmoty. Autor skúma aj zmeny intenzity farebnosti v závislosti od hrúbky telesa, časté sú zužujúce sa listové, ihlanovité útvary. V 90. rokoch autor upriamuje pozornosť na základný geometrický tvar gule, ktorá sa stáva nástrojom pre vyjadrenie symbolických posolstiev. Autor naďalej využíva najmä intenzívnu farebnosť a jej pôsobenie, priehľadnosť skla a jeho schopnosť zachytávať svetlo, alebo naopak nepriehľadnosť, ktorá svetlo nepohlcuje a umocňuje intenzívnu farebnosť.
 
Výber z tvorby  
 
Kvet II., 2002
     
Cesta života, 1999
     
Vesmír, 1998
     
Kvet II., 2001
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1984, VŠVU, (V. Cigler, A. Žačko)
 
1974, SŠUP, Bratislava
 
Individuálne výstavy  
 
2004, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Studio A/D/A, Trnava, Slovenská republika
 
2002, Galéria DIVYD, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Galerie Groll, Naarden, Holandsko
 
2000, Galerie Artra, Niew-Vennep, Holandsko
 
1999, Galerie Rob van den Doel, Haag, Holandsko
 
1999, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Galerie l´Eclat du verre, Paríž, Francúzsko
 
1997, SNG, Vermesova vila, Dunajská Streda, Slovenská republika
 
1997, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
1995, Galerie Rob van den Doel, Praha, Česká republika
 
1991, Galéria Arpex, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1989, Galéria SFVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Zemědělské muzeum, Lednice, Česká republika
 
1987, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2003, V. Cigler a ateliér Sklo v architektúre na VŠVU, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Súhry/ Interplays – medzinárodná výstava umeleckých remesiel a úžitkového umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Glasschmuck, Gold Schmiedehaus, Hanau, Nemecko
 
1992, V. Cigler a jeho žiaci, Nationale Netherlanden, Rotterdam, Holandsko
 
1991, Glass Jewellery, Galerie Rob van den Doel, Haag, Holandsko
 
1991, Rencontres, Galerie Betton, Lyon, Francúzsko
 
1990, Objekte zwischen Licht und Schatten, Katzenberg, Rakúsko
 
1989, Československé sklo, Hamburg, Nemecko
 
1988, 1988 Československé sklo z ateliéru V. Ciglera, Galerie Maya Behn, Zürich, Švajčiarsko
 
1986, IV. Quadrienále úžitkového umenia, Erfurt, Nemecko
 
1985, 1985 XI. Celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava, Slovenská republika