[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Štěpán Pala
 
Štěpán Pala
* 1944, Zlín, Česká republika
Slovenská republika


Médiá: sklo

Štěpán Pala sa narodil v roku 1944 v Zlíne. V rokoch 1958 – 1963 študoval na Škole sklárskeho dizajnu v Zlíne. Do roku 1967 pracoval ako dizajnér v sklárskej dielni v Kamenickom Šenove, neskôr v Novom Bore. V rokoch 1969 – 1975 študoval na VŠVU na oddelení Sklo v architektúre. Už počas štúdií sa jeho výtvarná tvorba uberala smerom ku geometrii s využitím matematických princípov. V 70. a 80. rokoch sa venoval voľnej tvorbe a dizajnu svietidiel do architektúry. V súčasnosti sa venuje priestorovým konštrukciám, počítačovej grafike, kresbe a sklu. Vo všetkých médiách odhaľuje pomocou matematických úloh a geometrie možnosti priestoru, objavuje nové priestorové vzťahy, tvary a telesá. Štěpán Pala vychádza vo svojej tvorbe dôsledne z uplatnenia matematiky. Geometria nie je konečným cieľom, ale len prostriedkom ukazujúcim skryté priestory univerza. Svoje myšlienky rozvíja najmä v kresbe a priestorových objektoch z drevených špajlí, sklo je len jedným z materiálov pre vyjadrenie. Sklenené objekty umožňujú zviditeľnenie zložitosti geometrických útvarov. Autor využíva všetky možnosti symetrickej a asymetrickej skladby, dynamiku aj stabilitu, skúma konečné pôsobenie zmeny detailu v kompozícii celku.
 
Výber z tvorby  
 
Špirálový rast, 2001
     
Transformácia času, 1995
     
Základný priestor, 2004
     
Základný priestor, 2004
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Sklo
 
Kresba
 
Vzdelanie  
 
1975, VŠVU, Odd. skla v architektúre, (V. Cigler)
 
1963, Škola sklárskeho dizajnu, Kamenický Šenov
 
Individuálne výstavy  
 
2004, Monumentales, Gallerie Jean-Claude Chapelotte, Luxemboursko
 
2004, Štěpán Pala, Galéria Komart, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Harmónia skla, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Možnosti priestoru, Galerie Pokorná, Praha, Česká republika
 
1999, Sklo, Habatat Galleries, Florida, USA
 
1996, Harmónia v skle, The Studio Glass Gallery, Londýn, Veľká Británia
 
1992, Európsky veľtrh umenia, MECC, MECC Maastricht, Holandsko
 
1988, Sklo a štruktúra, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2008, Hranice geometrie, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2006, 2. Klub konkretistov, Galériea Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2006, Coburská cena skla, Coburg, Nemecko
 
2005, Thinking in Glass, Zbierka Valentine Zaremba and Sam Jonker, Múzeum súčasného skla, Haag, Holandsko
 
2003, Václav Cigler a absolventi oddelenia Sklo v architektúre na VŠVU 1965 - 1979, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
2002, Fine Arts Fair, West Palm Beach, USA
 
2002, Mysteres de l’espace, Maison du Verre, Puy-Guillaume, Francúzsko
 
2001, Medzinárodná výstava skla, Millenium Musem, Beijing, Čína
 
2001, Klub konkretistov, Mestské muzeum, Opava, Česká republika
 
2000, 18th Annual International Glas Invitational, Habatat Galleries, Florida, USA
 
1999, Transparence, Súčasné slovenské a francúzske sklo, Castle la Rocheau, Francúzsko
 
1998, Medzinárodná výstava skla, Kanazawa, Japonsko
 
1997, 25 rokov Galérie Habatat, Habatat Gallery, Michigan, USA
 
1996, Présence slovaque, Musée Chateau, Boulogne sur Mer, Francúzsko
 
1995, Štyri sklárske školy z Čiech a Slovenska, Glass Centre Schalkwijk, Schalkwijk, Holandsko
 
1994, Slenené objekty, Pulchri Studio, Haag, Holandsko
 
1993, Medzinárodné trienále skla, Norimberg, Nemecko
 
1992, Cigler a jeho žiaci, Nationale Netherlanden, Rotterdam, Holandsko
 
1990, Medzinárodná výstava skla, Kanazawa, Japonskoka
 
1988, Československé sklo, Brusel, Belgicko
 
1971, Trienále rezaného skla, Brno, Česká republika