[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Mikuláš Galanda
 
Mikuláš Galanda
* 1895, Turčianske Teplice, Slovenská republika
+ 1938, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: grafika, kresba, maľba

Mikuláš Galanda patrí k najvýznamnejším predstaviteľom medzivojnovej avantgardy. V čase štúdií na AVU v Budapešti ilustruje časopis Hárman secesne-symbolickými kresbami, neskôr prechádza k priamym inšpiráciám E. Munchom v expresívnom vyjadrení existenciálnej úzkosti človeka ( Žena v troch podobách) Počas štúdií v Prahe tvorí grafické listy pre časopis DAV so sociálne kritickou tematikou a grafický cyklus Láska v meste. Mestské motívy charakteristické pre bežný život veľkomesta stvárňuje na výtvarne a formálne vysokej úrovni využívajúc kontrast plôch a štylizáciu tvaru a línie. Pod vplyvom maľby Tvrdošijných ( Čapek, Kremlička, Zrzavý) prechádza k neokubistickej štylizácii, plynulej oblej línii a modelácii tvarov. Okolo 1930 nasleduje surealizujúca epizóda. V tridsiatych rokoch pokračuje v rozvíjaní kubizujúcej syntézy. Lyrizujúca línia vrcholí ružovým obdobím s témou materstva, ženy pri toalete. Monochrómne ladenie obrazu zdôrazňuje objemové pôsobenie figúr zaoblených obrysov. Časovo súbežné diela naopak využívajú hranatú líniu (Zbojníci, Drevorubači). Venuje sa aj sociálnemu žánru hľadajúc výstižnú tvarovú skratku pre vyjadrenie témy (Pijan, Chudobná rodina) Spolu s Ľ. Fullom vydáva v rokoch 1930 - 32 Súkromné listy tzv. manifest slovenského moderného umenia, ktorý zhŕňa zásady moderny a prezentuje vlastné umelecké zámery oboch autorov. M. Galanda sa vo svojej tvorbe sa vyhýba romantizujúcemu sentimentu slovenskej témy, lebo "folklór nie je pravé vyjadrenie slovenského umenia". Hľadá moderný výraz slovenského umenia, ktorý vyplýva povahy a vnútornej stavby slovenského charakteru. Slovenské prostredie charakterizuje ako "melancholické, spevné a trochu hranaté" - ako jeho maľba.
 
Výber z tvorby  
 
Milenci, 1924, Litografia, 13,9 cm x 10 cm
     
Ráno, 1931, Olej, Vlastník: SNG, 60 cm x 50 cm
     
Gajdoš, 1937, Olej, 69,8 cm x 80 cm
     
Matkino objatie, 1938, Olej, 52 cm x 40 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1926, Akadémia výtvarných umení, Praha, (A.Bromse, F.Thiele)
 
1922, Umelecko-priemyselná škola, Praha, (V.H.Brunner)
 
1916, Akadémia výtvarných umení, Budapešť
 
Individuálne výstavy  
 
1966, Dielo Mikuláša Galandu (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Výstavná sieň Československých spisovateľov, Praha, Česká republika
 
1965, Mikuláš Galanda. Výběr z díla (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Vlastivědné muzeum, Prostějov, Česká republika
 
1964, Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Oblastní galerie, Olomouc, Česká republika
 
1964, Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1964, Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1963, Súborné dielo Mikuláša Galandu, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1949, Dielo Mikuláša Galandu, Alšova síň UB, Praha, Česká republika
 
1948, Výstava celoživotného diela Mikuláša Galandu, Výstavné siene UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1939, Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Výstavné siene UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1937, Výstava Mikuláše Galandy, Klub přátel umění a kroužek knihomilů, Prostějov, Česká republika
 
1935, Výstava Mikuláša Galandu, Výstavná sieň Elánu, Praha, Česká republika
 
1933, Mikuláš Galanda, kresby, grafika, knižná grafika, Kníhkupectvo J.F.Buček, Prostějov, Česká republika
 
1930, Výstava Mikuláš Galanda, Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika
 
Publikované práce  
 
1940, Z pozostalostí M.G., Bratislava, Odkaz mladým umelcom. Sen a skutočnosť.Sborník poézie a umenia., Mikuláš Galanda
 
Publikované práce o autorovi  
 
1995, SNG, Bratislava, Mikuláš Galanda 1895 - 1938, Kostrová Z.
 
1994, Rabbit & Solution Studio, Bratislava, Galanda a galandovci. Zbierka Ivana Melicherčíka, Melicherčík I. a kol.
 
1989, Turčianska galéria, Martin, M.Galanda (katalóg stálej expozície zo života a tvorby), Kostrová Z.
 
1983, Tatran, Bratislava, M.Galanda. Obrazy, kresby, grafika. 2.vyd., Vaculík K.
 
1963, SVKL, Bratislava, M.Galanda. Obrazy, kresby, grafika. 1.vyd., Vaculík K.
 
1963, SNG, Bratislava, Súborné dielo M.Galandu (katalóg výstavy), Vaculík K.
 
1948, UBS (Edícia zlaté knihy), Bratislava, Sborník k príležitosti 10.výročia umelcovej smrti, Güntherová A., Vydra J.
 
1948, VO UBS, Bratislava, Výstava celoživotného diela M.Galandu (1928 - 1938) (katalóg výstavy), Wagner V.
 
1947, Matica slovenská, Martin, Ex libris na Slovensku. Obsahuje zoznam 38 knižných značiek M. Galandu, Pospíšil J., Bálint B.
 
1944, SSVU (edícia Súčasné slov.umenie), Bratislava, Galanda. Línie tichého smútku., Kálmán J.
 
1944, Matica slovenská, Martin, Slovenské grafické umenie, Cincík J.
 
1942, Bratislava, Slovenské maliarstvo na nových cestách, Wagner V.
 
1937, Buletin ŠUR, Bratislava, Škola umeleckýck remesiel a učňovské školy v Bratislave, autor neuvedený
 
1935, Matica slovenská, Martin, Profil slovenského výtvarného umenia, Wagner V.
 
1934, Českoslov.garfická unie, Praha, Mikuláš Galanda. Monografia o modernom maliarovi, Pospíšil J., Zatloukal J.
 
1934, ČS grafická unie, Praha, Mikuláš Galanda, Novotný M., Zatloukal J.