[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Alojz Klimo
 
Alojz Klimo
* 1922, Piešťany, Slovenská republika
+ 2000, Bratislava, Slovenska republika

Médiá: maľba

Alojz Klimo je solitérom rozvíjajúcim originálnu podobu geometrickej abstrakcie. V 50. rokoch ho zaujala mestská krajina, ktorú abstrahuje zdôraznením línií a plôch. Začiatkom 60. rokov dosahuje štylizácia mestských motívov hranicu abstrakcie. Autor sa dostáva k symbolickej, gemetrickým jazykom vyjadrenej interpretácii skutočnosti. Spočiatku sa objavujú štrukturálne prvky, reálne štruktúry privlastnených materiálov (lepenka) a rastre odtláčaných štruktúr. Napriek strohému geometrickému jazyku zostáva v Klimovej maľbe trvalo prítomné autorské gesto - záznam ťahu štetca sa prejavuje v "nedokonalosti" línií a plôch. Expresívne kavlity maľby tak zostávajú tvalo prítomné, len zdanlivo prekryté racionálnou skladbou geometrických útvarov. V Klimovej maľbe tak zostáva tvalo prítomné napätie medzi iracionálnym, náhodným a odosobneným geometrickým. Okrem línie zohráva významnú rolu farba. Farebné plochy sú malokedy monochrómne, zriedkavo dodržiavajú hranice vytýčené líniami - buď ich presahujú, alebo sa im vyhýbajú - Aj tu sa znova stretávame s nediciplinovanosťou, neusporiadanosťou, špecifickou pre Klimovu podobu gemetrickej abstrakcie. Alojz Klimo bol činný ako ilustrátor a získal viacero ocenení za knižnú ilustráciu.
 
Výber z tvorby  
 
Dva štvorce, 1967
     
Križovatky D, 1969, Vlastník: majetok autora, 100 cm x 100 cm x 9 cm
     
Okná, 1970
     
Objekt II., 1969
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Ilustrácie
 
Vzdelanie  
 
1948, Vysoká škola umeleckopriemyselná , Praha, (prof. Bauch, Pelc)
 
1945, SVŠT, Bratislava, (prof. Schurmann, Mallý)
 
Individuálne výstavy  
 
1995, Moravská galerie, Brno, Česká republika
 
1994, Galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1993, Galerie in Zabo, Norimberg, Nemecko
 
1992, Galéria Kleibl, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Galéria Palisády, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Maľba, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Grafika - tlače z výšky, Oblastná galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1976, Bienále úžitkovej grafiky, Brno, Slovenská republika
 
1968, Mestská galéria, Bratislava, Slovenská republika
 
1961, Čs. kultúrne stredisko, Varšava, Slovenská republika
 
1955, Univerzitná knižnica, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1995, Divadlo L+S, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Mail Art, Ostrava, Česká republika
 
1993, Identité aujoud´hui, Brussel, Belgicko
 
1992, Hommage a Kassák, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Iná geometria, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Súčasná slovenská grafika X., Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1988, Geometria v súčasnom výtvarnom umení, Litvínov, Česká republika
 
1988, Nový slovenský obraz, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Hračky - súčasní výtvarníci deťom, Bratislava, Slovenská republika
 
1985, 4. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1984, Mail Art, Budapešť, Maďarsko
 
1983, Súčasná slovenská grafika VII., Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1982, II. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1981, Súčasná slovenská grafika VI., Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1979, I. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1977, Bienále ilustrácií Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
 
1973, Slovenská ilustrácia pre deti po roku 1945, Bratislava, Slovenská republika
 
1971, Súčasná slovenská grafika I., Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1970, Expo ´70, Osaka, Japonsko
 
1969, I. bienále maľby, Košice, Slovenská republika
 
1968, Mladé slovenské umenie, Červený Kameň, Slovenská republika
 
1967, Trenčín ´67 - výber zo súčasného sl. maliarstva, Trenčín, Slovenská republika
 
1966, Njaúspešnejší ilustrátori 1965, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, Československé výtvarné umenie, Havana, Kuba
 
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1960, Súčasná slovenská grafika, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, XXX. bienále, Benátky, Taliansko
 
1959, Hrozby a nádeje ľudstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1958, I. výstavaSkupiny 29. augusta, Bratislava, Slovenská republika
 
1954, Tri roky SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1953, II. prehliadka československého výtvarného umenia, Praha, Slovenská republika
 
1950, Výtvarná úroda, Praha, Česká republika
 
1949, IV. celoslovenská výstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1947, II. celoslovenská výstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1946, II. členská výstava Skupiny 29. augusta, Bratislava, Slovenská republika
 
Zastúpenia v zbierkach  
 
Štátna galéria, Banská Bystrica
 
SNG, Bratislava
 
GMB, Bratislava
 
Moravská galerie, Brno
 
Múzeum L. Kassáka, Budapešť
 
Oravská galéria, Dolný Kubín
 
Galerie umění, Karlovy Vary
 
Galéria J. Jakobyho, Košice
 
Galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
 
Nitrianska galéria, Nitra
 
NG, Praha
 
Šarišská galéria, Prešov
 
Galéria M.A. Bazovského, Trenčín
 
Galéria J. Koniarka, Trnava
 
Galéria J. Koniarka, Trnava
 
Považská galéria, Žilina