[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Janko Alexy
 
Janko Alexy
* 1894, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
+ 1970, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

V dvadsiatych rokoch sa jeho tvorba sústredila na hľadanie vlastného výrazu slovenského umenia, ktorý nachádza v romantických námetoch slovenských balád, ľudových bájí a povestí a tematike dediny. Časté sú námety zbojníkov, jánošíkovská a povstalecká ikonografia. Obraz naratívne zachytáva príbeh, popisne ilustruje námet. Začiatkom tridsiatych rokov cestuje po Slovensku spolu s Bazovským a Palugyayom, jeho tvorba je v úzkom vzťahu k tvorbe kolegov. Tematika dediny zostáva, je však vyjadrovaná abstrahujúcejšími výtvarnými prostriedkami. Vyznačuje sa premyslenou kompozíciou, často diagonálnou s dynamickým efektom pohybu. Obraz zachytáva výrez reality, monumetalizovanú figúru a hlavné atribúty dedinského prostredia v abstrahujúcou sumárnou líniou a tvarom. Mäkký obrys tvarov podčiarkuje aj technika pastelu a potlačená farebnosť, vyvážená hra teplých a studených tónov. Dekoratívnosť formálnych prvkov a ich skladba podčiarkujú lyrický a mystický dojem. V roku 1937 sa Janko Alexy usadil v Bratislave, čo sa prejavilo príklonom k mestskej tematike. Impresívne zachytáva atmosféru mestského života, ľudí a kaviarní. Venuje sa aj maľbe historickej architektúry a pamiatok v Bratislave a inde na Slovensku. Stavby zachytáva monumentalizovanej forme s lyrickým zafarbením. Prevládajú hranaté línie a výrazná farebnosť spolu s čiernou.
 
Výber z tvorby  
 
Balada (Pieseň o vŕbe), 1927
     
V záhrade, 1934, Vlastník: Slovenská sporiteľňa
     
Okraj dediny (Čáčov), 1945, Pastel, Vlastník: SNG, Bratislava, 31,7 cm x 46,8 cm
     
Včelín, 1935, Vlastník: Slovenská sporiteľňa
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1925, Akadémia výtvarných umení, (V.Bukovac, M.Piner, M.Švabinský)
 
1917, FF univerzita, Budapešť
 
Publikované práce o autorovi  
 
1995, SNG-Bratislava, Galéria P.M.Bohúňa-Lipt.Mikuláš, Alexy - Bazovský - Palugyay 1929 - 1937 (katalóg výstavy), Kubíková K.
 
1984, SNG, Bratislava, Janko Alexy, súborné dielo (1894 - 1970) (katalóg výstavy), Abelovský J.
 
1976, In: Výtvarný život, roč. 21, č. 3, Janko Alexy, Petrová H.
 
1974, Oblastná galéria, Banská Bystrica, Benka, Alexy, Bazovský, Palugyay (katalóg výstavy), Baláž V.
 
1974, MS, Martin, Janko Alexy. Personálna bibliografia, Halaša P.
 
1970, In: Výtvarný život roč. 5, č. 10, Janko Alexy 1894 - 1970, Veselý M.
 
1967, SFVU, Janko Alexy, M.Veselý
 
1934, Učiteľské vydavateľstvo slovenské U NÁS,Bratislava, Janko Alexy, J.C. Hronský