[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Doc. Imrich Vysočan
 
Doc. Imrich Vysočan
* 1924, Prievidza, Slovenská republika
+ 1994, Bojnice, Slovenská republika

Médiá: maľba

Verejnosti sa hneď v počiatku svojej výtvarnej činnosti predstavil ako výborný grafik, kresliar a ilustrátor detskej literatúry. Formovo - výrazová jednoduchosť a estetická bezprostrednosť sa naplno rozvinuli v tvorivom obdobi 60. a 70. rokov, kedy vytvoril stovku monumentálnych diel realizovaných v architektúre. Z tejto rozsiahlej tvorby sú najznámejšie sgrafitá na vchodoch obytných budov sídliska Píly, kamenné mozaiky na posluchárňach Strojníckej fakulty SVŠT, výtvarne dotvoril budovy základných škôl a nákupných stredísk vo Vajnoroch, v Sokolciach, v Lúke nad Váhom, v Čalove, v Dunajskej Strede, v Bratislave - Pošni a Krasňanoch, železničných staníc v Dudinciach a budovy tranzitného plynovodu vo Veľkých Kapušanoch.
V časoch realizácie rozsiahlej tvorby v architektúre a voľnej komornej maľbe aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1952 - 1955 na VŠVU v Bratislave ako asistent profesora Majetku a tajomník Katedry maliarstva. V rokoch 1962 - 1975 pôsobil ako docent Ústavu kreslenia pri Katedre dejín a teórie architektúry, kreslenia a modelovania Stavebnej fakulty v Bratislave.
Aktívne pôsobil v rôznych funkciách Slovenského zvaäzu výtvarných umelcov - predseda ateliérovej komisie a v rokoch 1962 - 1975 aj ako predseda Západoslovenského kraja ZSVU v Bratislave.

Tvorba:
V rozsiahlej, voľnej komornej tvorbe sa naplno prejavilo jeho kresliarske nadanie a umelecko-ľudská vnímavosť. Pozornosť si zasluhujú olejomaľby Veľkomoravské kniežatá (1971) a Vzbury prievidzských žien . Mal 13 samostatných výstav, a 33 spoločných na celom území Slovenska, v Prahe, Moskve, Štokholme, Kyjeve, Drážďanoch a v Krakove. Najdôležitejším výrazovým prostriedkom jeho tvorby je kresba, čo využil v počiatkoch tvorby v pozoruhodných karikatúrach a grafických cykloch. Kresliarske výrazové prostriedky natrvalo umocnil v realizáciách štrukturálnych omietok, mozaik, leptaného skla i betónového reliéfu, pričom každá zo zvolených techník sa vyznačuje citlivým vzťahom k materálu a dôkladnou znalosťou jeho vizuálneho pôsobenia. V maľbe ho zaujímal lineárny a farebný kontrast, pričom racionálnu kompozíciu a farebnú vyváženosť dotváral expresívnymi ťahmi štetca. Krajinárska tvorba je motivovaná láskou k priestoru rodného kraja a k miestam jeho umeleckého pôsobenia.
 
Výber z tvorby  
 
Autoportrét, 1980, Olej, 62 cm x 45 cm
     
Ľudia a mesto, 1967, Olej, 50 cm x 70 cm
     
Zátišie, 2003, Olej
     
Červená kompozícia, 1968, (acronex), 61 cm x 45 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Krajinomaľba
 
Figurálna maľba
 
Zátišie
 
Abstraktné kompozície
 
Vzdelanie  
 
1948, Slovenská vysoká škola technická, Odd. kreslenia a maľovania, (J. Mudroch, G. Mallý, D. Milly, J.Kostka)
 
1948, Pedag. fakulta Slovenskej univerzity, Bratislava
 
1947, Prírodoved. fakulta Slovenskej univerzity, Bratislava, mimoriadny poslucháč
 
Individuálne výstavy  
 
2004, Výber z tvorby - IN MEMORIAM, HNOS prievidza, Prievidza, Slovenská republika
 
1985, Výstava k 60. narodeninám, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1983, Kresba, maľba , grafika, Klub umenia Mestského kultúrneho strediska Prievidza, Prievidza, Slovenská republika
 
1980, Obrazy, Okresná odborová rada, Prievidza, Slovenská republika
 
1979, súborná výstava k 60. narodeninám, Múzeum - Bojnický zámok, Bojnice, Slovenská republika
 
1979, Dielo, Martin, Slovenská republika
 
1977, Dom kultúry ROH Duslo Šaľa, Šaľa, Slovenská republika
 
1976, Cesta k slobode, Vlastivedné múzeum, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1976, Grafiky, podnik Plastika, Nitra, Slovenská republika
 
1976, Grafiky, Dom odborov, Šurany, Slovenská republika
 
1975, Maliarske a grafické dielo I. Vysočana, Krajská galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1975, Z tvorby I. Vysočana, Mestský dom kultúry, Zlaté Moravce, Slovenská republika
 
1974, súborná výstava k 50. narodeninám, Múzeum - Bojnický zámok, Bojnice, Slovenská republika
 
1974, Ústav sociálnej starostlivosti, Rohovské Rybky, Slovenská republika
 
1968, Dostojevský rad č. 2, Bratislava, Slovenská republika
 
1958, Výstavná miestnosť na Suchom mýte č. 17, Bratislava, Slovenská republika
 
1957, Dom osvety, Prievidza, Slovenská republika
 
1948, súborná výstava v rámci osláv 100. výročia slovenského povstania, Odborová rada, Myjava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2004, Jubilanti 2004, Átrium SRO, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, IN MEMORIAM - spoločná výstava už nebohých umelcov Doc. I. vysočana a akad. mal., Hornonitrianske múzeum, Prievidza, Slovenská republika
 
1982, Človek a príroda - výstava obrazov prievidzských výtvarníkov, Klub umenia v Prievidzi a Dom kultúry v Handlovej, Slovenská republika
 
1982, Výtvarníci k MDŽ, Okresná odborová rada, Prievidza, Slovenská republika
 
1981, Výber z tvorby prievidzských výtvarníkov, Múzeum Bojnice, Slovenská republika
 
1981, Výtvarní umelci svojmu mestu, Dom kultúry ROH, Prievidza, Slovenská republika
 
1981, Stredoslovenskí výtvarní umelci strane k 60. výročiu, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1979, 30 rokov socialistického poľnohospodárstva vo výtvarnej tvorbe, Agrokomplex NItra a galéria Nitra, Nitra, Slovenská republika
 
1975, Výstava k 30. výročiu oslobodenia, Praha a Bratislava, Slovenská republika
 
1974, Výstava obrazov pedagógov-výtvarníkov Stavebnej fakulty SVŠT, Malá scéna SND, Bratislava, Slovenská republika
 
1972, Výtvarníci Ponitria, Múzeum Bojnice a Krajská galéria, Slovenská republika
 
1966, Malárstvo, rzezba, grafika Bratyslavy, Krakov, Poľsko
 
1965, III. krajská výstava KO SSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1965, Prírastky za roky 1959-1964, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, Výstava diel výtvarníkov západoslovenského kraja, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Celoslovenská výstava, Bratislava, Košice, Slovenská republika
 
1961, Výstava satirickej kresby 1921-1961, Bratislava, Slovenská republika
 
1961, Výstava čsl. grafiky, Drážďany, Nemecko
 
1961, KSČ v boji za socializmus a komunizmus, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, Jesenná výstava KO SSVU, Bratislava a Košice, Slovenská republika
 
1960, Výstava k 15. výročiu ČSSR, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, Za mier, výstava svetovej grafiky v Moskve, Moskva, Slovenská republika
 
1959, Hrozby a nádeje ľudstva, Banská Bystrica a Bratislava, Slovenská republika
 
1959, Československá grafika, Štokholm, Švédsko
 
1959, Súčasná slovenská grafika, Moskva, Kyjev, Leningrad,
 
1959, IV. prehliadka čsl. výtvarného umenia, Jazdiareň Pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1958, Medzinárodná výstava výtvarného umenia socialistických štátov, Moskva, ZSSR
 
1958, Krajská výstava ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1957, Slovenskí výtvarní umelci k Veľkému októbru, Bratislava, Slovenská republika
 
1956, IX. celoslovenská výstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1955, II. prehliadka čsl. výtvarného umenia, Jazdiareň Pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1955, Výstava k 10. výročiu oslobodenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1954, SNP vo výtvarnej tvorbe v rokoch 1944-1954, v Bratislave a Brne, Slovenská republika
 
1953, Výstava politickej kresby, Bratislava, Slovenská republika
 
1952, Jarná výstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1949, IV. celoslovenská výstava, Bratislava, Slovenská republika
 
1949, 75. členská výstava UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1948, Členská výstava Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava, Slovenská republika
 
Publikované práce o autorovi  
 
1989, Veda - Vydavateľstvo SAV, Bratislava, Maľba v architektúre, PhDr. Viera Luxová, CSc
 
1988, Tatran, Bič smiechu - politická karikatúra na Slovensku (1861-1985), Andrej Švec
 
1988, Výtvarný život č 7/XXXIII, Výtvarný satirikon, Andrej Švec
 
1985, Tatran, Moderná slovenská grafika 1918-1983, Ľudo Petranský
 
1984, I. Vysočan (katalóg k výstave k 60. narodeninám), Jaroslav Malečka
 
1983, Klub umenia MsKSS, Prievidza, Vysočan - kresba - maľba - grafika (katalóg výstavy), PhDr. Márius Maták
 
1981, Život č. 19, Rubrika Vernisáž - tvorba súčasníkov (portrét I. Vysočana), ...
 
1971, časopis Europa Vincent, Le souffle d un passé lointain et sa résonnance de nos jour, ...
 
1964, Nakladatelství čsl. umělcu, Praha, Současná československá grafika, Ľuboš Hlaváček