[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Ladislav Mednyánszky(Medňanský)
 
Ladislav Mednyánszky(Medňanský)
* 1852, Beckov, Slovenská republika
+ 1919, Viedeň, Rakúsko

Médiá: maľba

L. Medňanský patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym maliarom poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Pobyty v Paríži a Barbizone, poznanie súdobej francúzskej maľby a krajinomaľba C. Corota napomohli autorovi zmeniť zaužívaný model stvárnenia krajiny v stredoeurópskom priestore v dobe biedermayeru. Žil vo Viedni a Budapešti a neustále sa vracal na Slovensko, kde nachádzal námety pre svoje obrazy poetických krajín. Až do sedemdesiatych rokov prevažuje lyrická krajina. Časté sú priehľady do krajiny cez stromy, neurčité lesné interiéry, nočná krajina. Zachytáva atmosferické efekty, hmlu, súmrak. Pod vplyvom biedermeirovskej produkcie vo Viedni zjasňuje svoju paletu, maľuje romantizujúce krajiny a západy slnka. Od konca osemdesiatych rokv sa podstatne uvoľňuje jeho rukopis, náčrtkovo zachytáva krajiny, ladené do striebrosivej, akoby prekryté závojom. Pobyt v Tatrách sa odrazí v maľbe konkrétnych výrezoch horskej krajiny. Kompozícia sa stáva dynamickejšou, rukopis sa uvoľňuje, nové farebné videnie využíva jasné farby. Koncom storočia sa venuje aj pochmúrnym témam smrti a umierania, spracúvajúc traumatické zážitky z rodinného prostredia. Naturalistické zobrazenia choroby a umierania sa prelínajú s fantastickými víziami, mysticizmom. Ťaživým námetom je podriadená aj farebnosť, ladená monochrómne v tmavých tónoch. Napriek vysokému veku narukuje dobrovoľne na front prvej svetovej vojny ako frontový maliar. Používa techniku vhodnú pre rýchly záznam, kresby ceruzou a tušom, akvarel zachytávajú v skratkovito dianie, osudy vojska aj jednotlivca.
 
Výber z tvorby  
 
Rovina (Rovinatá krajina), 1910
     
Mesačná noc, 1900, Olej, 43 cm x 51 cm
     
Koniec života, 1900
     
Hrob v Karpatoch, 1917
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1873, École des Beaux - Arts, Paríž, (I.Pils)
 
1872, Akadémia výtvarného umenia, Mníchov, (O.Seitz)
 
1865, súkromné štúdium u rakúskeho maliara T.Endera
 
Publikované práce o autorovi  
 
1995, SNG,Bratislava, Ladislav Medňanský (Mednyanszky) 1852-1919 (katalóg výstavy), Zmetáková D.
 
1990, SNG, Bratislava, Ladislav Medňanský a Strážky (katalóg výstavy), Glatz A. C.
 
1983, Corvina, Budapešť, Medňanský Ladislav, Aradi N.
 
1979, SNG, Bratislava, Ladislav Medňanský. Súborné dielo (katalóg výstavy), Vaculík K.
 
1972, In: Výtvarný život, roč. 17, č. 6, Nemohol žiť bez Slovenska, Saučin L.
 
1962, In:Z novších výtvarných dejín Slovenska,Bratislava, Slovenská krajina v diele Ladislava Medňanského, Vámošiová S.
 
1962, In: Pamiatky a múzeá, roč. 1, č. 10, Dielo hlbokého humanizmu, Petrová A.
 
1962, SNG, Bratislava, Ladislav Medňanský, maliar slovenskej zeme a ľudu (katalóg výstavy), Vaculík K.