[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Konštantín Bauer
 
Konštantín Bauer
* 1893, Praha, Česká republika
+ 1928, Košice, Slovenská republika

Médiá: maľba

Konštantín Bauer patrí k popredným predstaviteľom košickej moderny. Jeho tvorba je charakteristickým príkladom sociálneho civilizmu prevládajúcom v tvorbe maliarov tohto východoslovenského mesta. Hlavnou tematikou je periféria Košíc s opustenými uličkami. Maľuje rozpadajúce sa domy vo vyváženej kompozícii stvárnené redukovanou farebnosťou a expresívne vyjadruje ťažké osudy obyvateľov okraja mesta, obrazy zapĺňa figúrami modelovaných objemov s hrčovitými tvárami karikatúrnych čŕt.
 
Výber z tvorby  
 
Procesia panien, 1927
     
Košický dvor, 1927, (pastel), Vlastník: Východoslovenská galéria
     
Zo starých Košíc, 1928
     
Agitátor, 1928
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
Vysoká škola technická v Budapešti
 
Večerné kurzy kreslenia E. Króna
 
Súkromná škola Halásza-Hradila