[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Jakub Bauernfreund
 
Jakub Bauernfreund
* 1904, Zborov pri Bardejove, Slovenská republika
+ 1976, Londýn, Veľká Británia

Médiá: maľba

Zaraďovaný medzi predstaviteľov Generácie 1909, strávil predvojnové roky v Prahe odkiaľ emigroval pre fašizmom do Anglicka. Jeho tvorba osciluje medzi picassovským imaginatívnym kubizmom a surealizmom. Tvorí metafyzické zátišia a figurálne kompozície plné groteskných detailov, nejasných vzťahov a chaosu.
 
Výber z tvorby  
 
V sochárskom ateliéri, 1936
     
Hrôzy vojny, 1938
     
Zátišie, 1938, Olej, Vlastník: SNG, 89 cm x 51,4 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1934, Akadémia výtvarných umení v Prahe, (Nowak)
 
1933, štipendijný pobyt v Paríži