[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Konštantín Kővári (Kačmarik)
 
Konštantín Kővári (Kačmarik)
* 1882, Košice, Slovenská republika
+ 1916, Košice, Slovenská republika

Médiá: maľba

Jeho maľba sa pohybuje na rozhraní secesného impresionizmu a syntetizmu. Motivicky si zvolil impresionistické námety, prevláda figúra alebo mestská krajina zaliata slnkom, hra svetla a tieňa je využitá k praci s premyslenou farebnosťou. K syntetickému ponímaniu farebnej škvrny a plochy sa priklonil najmä v záverečnej tvorbe v jeho autorskej technike pastelu na lúpanej lepenke, ktorá priznávala svojbytnosť maliarskym prostriedkom a potláčala iluzívnosť.
 
Výber z tvorby  
 
Staré Košice, 1910
     
Maliarka, 1911, (olej), Vlastník: Východoslovenská galéria
     
Mesto, 1910
     
Brána v Kežmarskej ulici, 1911
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1906, Vysoká škola pre vzdelávanie profesorov kreslenia a geometrie, Budapešť, (prof. Hegedűs, Edvi-Illés, Székely)