[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Eugen Nevan (Neufeld)
 
Eugen Nevan (Neufeld)
* 1914, Mohács, Maďarsko
+ 1967, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

      Po štúdiách ostal až do roku 1950 v Prahe, kde pracoval ako asistent na AVU. Po príchode na Slovensko bol odborným asistentom PF UK v Bratislave a potom výtvarník v slobodnom povolaní. Bol členom spolku Mánes a Hollar. Svoj život ukončil dobrovoľne.
      Jeho tvorbu ovplyvnil najmä študijný pobyt v Paríži, ktorý povrdil smerovanie ovplyvnené A. Derainom, H. Matissom a príkladom pražského učiteľa W. Nowaka. Jeho štýl je bezprostredný podaním, mäkkými plynúcimi tvarmi a dôrazom na výtvarnosť. Sústredil sa na harmonickú kompozíciu a fauvistické využívanie farby.
 
Výber z tvorby  
 
Mladucha, 1947
     
Kvetinárstvo na Olšanoch, 1948, Olej, Vlastník: SNG, 151 cm x 92,5 cm
     
V kroji, 1948, Lept, 21,8 cm x 18,7 cm
     
Aktso zrkadlom, 1945, Suchá ihla, 16 cm x 12,3 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1939, Akadémia výtvarných umení, Praha, (prof. Nowak)
 
1936, Lekárska fakulta Univerzity Karlovej, Praha
 
1936, Ukrajinská akadémia, Praha