[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Vladimír Popovič
 
Vladimír Popovič
* 1939, Vysoká nad Uhom, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: kombinovaná technika, maľba

Vladimír Popovič vstupuje na scénu v polovici 60. rokov ako zrelý autor. Počas štúdií na SŠUP a následne účasťou na fungovaní Divadla obrazov v rokoch 1959 - 1962 sa dostáva k akčným a intermediálnym prejavom. Jeho maliarska tvorba je záznamom vlastných dojmov, postrehov a komentárov k realite života a spoločnosti. Diela s vlastnou symbolikou a poetikou v sebe skrývajú príbehy odohrávajúce sa spočiatku v šťastnej a hravej atmosfére 60. rokov, neskôr prinášajú lakonické vyjadrenie bežného života jedinca v socialistickej šedi nasledujúcich desaťročí. Autor kombinuje maľbu a kresbu štetcom, farbu a redukciu farebnej palety, využíva valčekové rastre, papier, techniku koláže a muchláže.Diela sa vyznačujú ľahkosťou maliarskeho rukopisu, gesta, hravosťou, ktorá skrýva celkom vážny komentár autora k svetu. Paralelne sa venuje verejným aj súkromným akciám.
 
Výber z tvorby  
 
Hviezda, 1971
     
Keď odchádza kapela, 1970
     
Stôl, 1971
     
Okno, 1977
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1965, VŠVU, odd. monumentálnej maľby, (D. Milly)
 
1961, AVU, (V. Tittelbach)
 
1959, Škola umeleckého priemyslu
 
Individuálne výstavy  
 
2002, Vladimír Popovič - Retrospektíva, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Levitácie, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2000, Kráter, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
2000, Malý princ stále žije s poslucháčkou VŠVU, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Kráter, Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
 
1999, Veľkoplošné obrazy osemdesiatych rokov, Galeria Linea, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Čo bolo to nebolo - prierez tvorbou šesťdesiatych rokov, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
1998, Výber z tvorby - maľby na voskovom plátne, CC Centrum, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Dobrý deň, sedemdesiate roky!, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Kresby 1990 - 1994, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Obrazy, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Slovenská republika
 
1991, Vianočná tombola, Galéria Kleibl, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Die vergessene Generation, Galeria Mitte, Viedeň, Rakúsko
 
1990, Vladimír Popovič, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
 
1990, Od jari do leta, Spišské múzeum, Levoča, Slovenská republika
 
1990, Malá retrospektíva, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1990, Malá retrospektíva, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Výber z tvorby - Pre matku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Slovenská republika
 
1978, Kresba a slovo, slovo a kresba, Galéria L. Novomestského, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, Objekty/Kresby, Galéria mladej tvorby, Bratislava, Slovenská republika
 
1965, Jarná výstava, Galéria mladej tvorby, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2002, New Slovak Art 1936 - 2001, WUK, Kunsthalle, Viedeň, Rakúsko
 
2002, New Slovak Art 1936 - 2001, WUK, Kunsthalle, Viedeň, Rakúsko
 
2002, New Slovak Art 1936 - 2001, WUK, Kunsthalle, Viedeň, Rakúsko
 
2001, Akčné umenie na Slovensku 1965 - 1989, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Uncaptive Spirits: A Selection of Slovak Contemporary Art, Ambasáda Slovenskej republiky, Washington, D.C., USA
 
2001, Expresívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
2001, Nové umenie, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
2001, Umenie akcie 1989 - 2000, Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
 
2001, Chvála krajiny medzi dvoma storočiami, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
2001, Trialóg, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
2001, Quadrat Exhibition - umelci krajín Vyšehrádskej štvorky, Langův dům, Fýdek-Místek, Slovenská republika
 
2000, 20. storočie - Dejiny slovenskéo výtvarného umenia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Rozpamätávanie, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Rezonancie ´99, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Salón kresby ´99, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1999, Hľadanie identity, Galéria Slovenskej sporiteľne, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1999, Slovak Art for Free, Bienále, Benátky, Taliansko
 
1998, Štyri živly vo výtvarnom umení - Voda, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Fragment D - Danuvius 1968, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Od A po Z, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Odkryté hodnoty, Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
 
1997, Hommage a Kassák, Kassák múzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1997, Premostenie, Múzeum Duna, Ostrihom, Slovenská republika
 
1996, 9 z desiatich, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1996, Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1995, Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Predtým, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1994, Rozpamätávanie sa, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Minisalón, Nová síň, Praha, Česká republika
 
1992, Umění emailu, Severočeské múzeum, Liberec, Slovenská republika
 
1992, Česká a slovenská kresba, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1992, I. trinále smaltu, Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, Česká republika
 
1991, Umenie akcie, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1991, Pedagógovia VŠVU, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Vladimír Popovič, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1990, Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Hudba v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Nový slovenský obraz, Výstavná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava, Slovenská republika
 
1984, Portrét, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1984, Človek a krajina, Trenčín, Slovenská republika
 
1984, Portrét a zátišie, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Výber so súčasného maliarskeho zátišia, Trenčín, Slovenská republika
 
1979, Maľba, plastika, grafika, Trenčín, Slovenská republika
 
1977, Zátišie v slovenskej súčasnej maľbe, Trenčín, Slovenská republika
 
1977, Umenie po roku 1945, Trenčín, Slovenská republika
 
1976, Komorná tvorba, Trečín, Slovenská republika
 
1972, I. medzinárodné bienále maľby, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1968, Danuvius, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, 13 zo Slovenska, Galerie V. Špály, Praha, Česká republika
 
1966, Výstava mladých ku kongresu AICA, Dům pánů z Kunštátu, Brno, Česká republika