[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
doc. Mgr.art Mária Balážová
 
doc. Mgr.art Mária Balážová
* 1956, Trnava, Slovenská republika
Bučianska 14, 917 00 TRNAVA, Slovenská republika

Tel.: 033 / 55 042 58
E-mail: maria.balazova@hotmail.com

Médiá: grafika, kresba, maľba, objekt

"Po ukončení vysokej školy sa začína venovať hlavne médiu kresby, v roku 1985 je to menší cyklus pod názvom Figura. Razantnú znakovosť a náznak „ostrých hrán“ prinášajú veľkorysé postmoderné kresby ceruzou, pod spoločným názvom Póza I - VII a Raketový muž 1 - 2 (1989). Kontinuitu kresliarskej tvorby predstavujú postmoderne ladené kresby z cyklu Lexikón (1991 – 93), ktoré prinášajú montáž viacerých prvkov, prítomná je „ostrá hrana“ tvarov a pokračujúca geometrizácia tvaru. V roku 1992 zakotvila v médiu maľby, vzniká séria plátien pod názvom Plynutie. Zásadné preformulovanie jazyka znamenajú prvé maľby olejom z veľmi rozsiahleho cyklu „Hadia geometria“ po roku 1994. Prvé „šedé „ obdobie lokalizujeme do rokov 1994 až 2000. Môžeme ho definovať ako typ novej geometrie (M. Orišková), či sémantickej geometrie (J. Valoch). Vytvára zložité odkazy na antickú, kresťanskú, indiánsku, židovskú, islamskú kultúru, ale aj technicizmus súčasnosti či neskôr na východné filozofie. Vyvrcholením tejto línie sú Hadia geometria 14 – Raketa a  Hadia geometria 15 Chrám (1998). Minimalistická forma paradoxne nesie sémantickú bohatosť a štrukturovanosť. Po roku 2000 začína „červené“ obdobie, znaky kultúrnej pamäte sa nasycujú a obohacujú o nové polohy. Takou je napríklad na fenomén „sorely“ odkazujúci motív „slavínu“, neskôr je to „dukla“. Postmoderné filiácie sa obohacujú o postlettristické motívy (Hadia geometria 40 - Alphabet 3, 2000), akousi syntézou doterajších konfigurácií sa javí monumentálna Hadia geometria 33 - Fátum (2000/01). Samostatná výstava „Nová významovosť“ v Nitrianskej galérii v Nitre (2007) prináša viacero nových momentov. Na jednej strane konštruktívnejšie či konkretistickejšie koncipovaný triptych Pocta štvorcu 1 - 3 a na strane druhej konceptuálne ladené Hadia geometria 58 - Jedna, 59 - Dva, 60 - Tri. Vznikajú tak úplne nové polohy postgeometrického variantu maľby - Post-Geo (R. Gajdoš). Spoločensko-kritický akcent vyhrocuje vo veľkoplošných maľbách Hadia geometria 52 - Strela (2005/06) a Hadia geometria 70 - História (2005/07). Po roku 2006 sa jej tvorba štiepi na dve nezávislé polohy. Okrem nových podvariantov cyklu Hadia geometria vznikajú najskôr kresby a neskôr maľby s odlišnou výstavbou kompozícií a sujetu nového cyklu „Chaos“. Autorkina tvorba je reflektovaná bohatou výstavnou činnosťou doma i v zahraničí, množstvom štúdií, recenzií a kritík, v ktorých zaznievajú premisy historikov výtvarného umenia, že ide o ojedinelú polohu abstrakcie nielen v slovenskom kontexte."
 
Výber z tvorby  
 
Póza 5., 1989, Ceruza, 100 cm x 70 cm
     
Póza 7., 1989, Ceruza, 100 cm x 70 cm
     
Hadia geometria 5, 1995, Olej (olej na plátne), 200 cm x 200 cm
     
Slavín1, 2001, 120 cm x 120 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Kresby
 
Cyklus plynutie
 
Hadia geometria - šedé obdobie
 
Hadia geometria - červené obdobie
 
Cyklus Chaos
 
Vzdelanie  
 
2004, habilitácia na docentku VŠVU
 
1984, VŠMU, oddelenie scénického kostýmu, (Ľ. Purkyňová, J. Meliš, J. Čihánková)
 
1976, SŠUP, Oddelenie textilu, (J. Berger, M. Chmeliarová)
 
Individuálne výstavy  
 
2007, Mária Balážová – Nová významovosť, Nitra,, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika
 
2006, Mária Balážová – Blažej Baláž / YESENCIA, Galéria Hoechst – Biotika, Martin, Slovenská republika
 
2004, Mária Balážová - Alphabet, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
2002, Mária a Blažej Balážovi / Skrytý půvab malby, Dům umění, České Budějovice, Česká republika
 
2001, Nadowessioux, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
2000, Mária Balážová – Tucet / 1988-2000 /, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
2000, Mária Balážová - Tucet / 1988-2000 /, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1999, Dvojice, Cik-Cak Centrum, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Hadia geometria 2, Galéria J.Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
1995, Hadia geometria, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Mária Balážová - Maľba, Galéria Arpex, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Postscriptum / s B.Balážom /, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1991, Mária Balážová - Blažej Baláž / Kresba, grafika, Galéria mladých, Nitra, Slovenská republika
 
1991, Mária Balážová /Kresba, grafika, textil a iné, Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovenská republika
 
1990, Mária Balážová - Blažej Baláž, Antik Art Centrum, Trnava, Slovenská republika
 
1987, Mária Balážová / Blažej Baláž, Galéria SFVU-Michalská, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2010, Hranice geometrie, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
2009, Plošné miery, SVÚ, Bratislava, Slovenská republika
 
2009, PF 09 pre Kolomana Sokola, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
2009, Príbehy geometrie, ViaGaléria, Bratislava, Slovenská republika
 
2008, Súčasné umenie / Contemporary art., Ea Art Hotel William, Bratislava, Slovenská republika
 
2008, 1960 – Súčasnosť / Slovenské umenie + čeští hosté, Galerie hlavního města Praha, Praha, Česká republika
 
2008, Hranice geometrie, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2007, PitoreSKa / O současném slovenském obraze, Wannieck Gallery, Brno, Česká republika
 
2007, Kvintakord, Galéria Slovenského inštitútu, Praha, Česká republika
 
2007, Contemporary Slovak Art 1960-2000, City Art Museum, Ljubljana, Slovinsko
 
2007, Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000, Városi Müvészeti Múzeum, Györ, Maďarsko
 
2007, Súčasné umenie / Contemporary art, Ea Art Hotel William, Bratislava, Slovenská republika
 
2007, Arta Plastica Contemporana Slovaca 1960-2000, Primaria Sibiu-holul mare, Sibiu, Rumunsko
 
2007, Slovenská grafika 20. storočia, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
2007, Arta Slovaca 1960-2000, Muzeului National de Arta Contemporana, Bukurešť, Rumunsko
 
2006, Svet galérie – svet umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
2006, Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000-2005, Galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
2006, Klub konkretistov SK II., Bratislava, Galéria Z, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2006, Spřízněni... Allied..., Veletržní palác, Praha, Česká republika
 
2005, Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000-2005, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
2005, Nový zlínsky salon 2005, Zlín, Česká republika
 
2005, Kortárs Szlovák Művészet 1960-2000, Ernst Múzeum, Budapest, Maďarsko
 
2005, 4th Tokyo International Mini-Print Triennial, Tama University Art Museum, Tokyo, Japonsko
 
2005, Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
2002, Slovak Contemporary Art, Gallery Art Factory, Praha, Česká republika
 
2002, Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Národní technické muzeum, Praha, Slovenská republika
 
2001, Klub konkretistov (SK) Pocta Alojzovi Klimovi, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Klub konkretistů, Dům umění, Opava, Česká republika
 
2001, Koniec minulého storočia (Artotéka 90.rokov), Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
2000, Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
1999, 6 Kortárs Szlovak Képzömüvész, Miskolci Galéria, Miskolc, Slovenská republika
 
1999, Klub konkretistov, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Freedom & Beauty : A Discovery Trip, Washington, USA
 
1998, 6 Wspólczesnych slowackich malarzy, Zakopane, Poľsko
 
1998, Klub konkretistů, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Česká republika
 
1997, IV Bienal Internacional de Grabado, Aula de Cultura de Caixa, Ourense, Španielsko
 
1997, BRIDGing, Galéria Európsky stred, Esztergom, Maďarsko
 
1995, 1st International Triennial of Graphic Arts, Exhibition Gallery, Sofia, Bulharsko
 
1995, 1st Tokyo International Mini-Print Triennial, Tama University Art Museum, Tokyo, Japonsko
 
1994, Vlákno /Slovenský textil 1984 -1994/, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Súčasná slovenská grafika XI, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1992, 5th INTERNATIONAL DRAWING TRIENNALE, Galeria Mjelska, Wroclaw, Poľsko
 
1991, 10th Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad Library, Fredrikstad, Holandsko
 
1990, 16 th International Independante Exhibition of Prints, Prefectural Gallery, Kanagawa, Japonsko
 
1990, 8th International Biennial of Miniature Textiles, Savaria Muzeum, Szombathely, Slovenská republika
 
1990, Salón 1990, PKO, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, 6th International Biennial Exhibition of Portrait – Drawings and Graphics,, Tuzla, Juhoslávia
 
1990, Drawing 1990, Harris Fine Arts Center, Provo, USA
 
1990, 6th International Miniature Print Biennale, Space Gallery, Seoul, Korea
 
1989, Súčasný slovenský šperk, Československé kultúrne a informačné centrum, Budapest, Maďarsko
 
1989, VIII.Celoslovenská výstava mladých, Pavilón UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Art Basel 89, Messe Basel, Basel, Švajčiarsko
 
1989, 6.Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1987, Salón mladých ´87, Dom techniky, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Mezihry, Národní muzeum, Praha, Česká republika
 
Publikované práce  
 
2006, IVART, BESKID, V. 2006. Mária Balážová, Blažej Baláž / ESENCIA. Martin, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
2004, BESKID, V. 2004. Mária Balážová / Alphabet. Trnava : Galéria Jána Koniarka, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
2002, VALOCH, J. 2002. Mária Balážová / Hadia geometria 1997-2002. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
1997, Balgavá, B. - Oravcová, J. - Valoch, J. 1997. Mária Balážová. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
1993, Lovišková, D. 1993. Mária Balážová. Trenčín : Galéria M. A. Bazovského, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
1991, DEMOVÁ, J. - ILIEVOVÁ, D. 1991. Mária Balážová / Blažej Baláž. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
Publikované práce o autorovi  
 
2004, BESKID, V. 2004. Mária Balážová / Alphabet. Trnava : Galéria Jána Koniarka, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
2002, VALOCH, J. 2002. Mária Balážová / Hadia geometria 1997-2002. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
1997, Balgavá, B. - Oravcová, J. - Valoch, J. 1997. Mária Balážová. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
1991, DEMOVÁ, J. - ILIEVOVÁ, D. 1991. Mária Balážová / Blažej Baláž. Trnava, doc. Mgr.art Mária Balážová
 
Zastúpenia v zbierkach  
 
SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
Národní galerie, Praha, Česká republika
 
Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
Zbierka Slovenskej sporiteľne, Bratislava, Slovenská republika
 
Zbierka PSIS, Bratislava, Slovenská republika
 
Tama Art University Museum, Tokyo, Japonsko
 
Městské muzeum a galerie, Břeclav, Česká republika