[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Juraj Meliš
 
Juraj Meliš
* 1942, Nové Zámky, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: socha

Juraj Meliš patrí k autorom vstupujúcim na scénu s príchodom normalizácie. Spoločenská situácia nasledujúcih desaťročí sa odráža v jeho tvorbe, ktorá je ironicko-sarkastickým komentárom k dianiu v spoločnosti. Autor komentuje masovosť, podriadenie indivídua anonymnosti celku, deformácie a tlaky vizualizuje predovšetkým cez vlastný autoportrét. Expresíne tvaroslovie, gesto a jasné narábanie so slovami sprostredkujú osobnú výpoveď a postoj autora.
 
Výber z tvorby  
 
Hľadanie identity IV., 1992, (kombinovaná technika)
     
So skrutkou, 1971, (zváraná oceľ)
     
Trafený, 1971, (zváraná oceľ)
     
Detské sídlisko, 1977, (kolorované drevo)
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1966, VŠVU, odd. figuratívneho sochárstva, (J. Kostka)
 
Individuálne výstavy  
 
2002, Kovadlina snov, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Viktor Hulík - Juraj Meliš, Kunsthalle, Rodalben, NSR
 
1997, Help - idea - monológy, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Juraj Meliš - Peter Roller. Kresba - Grafika, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1994, Idea, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice, Slovenská republika
 
1994, Bilancia, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Bilancia, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1994, Plastiky, Galéria SFU, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Bilancia, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1992, Plastiky - kresby, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Plastika - grafika, Galéria Art Deco, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1991, Prostredie II., Všeobecná výstava - Ekologický pavilón, Praha, Česká republika
 
1990, Monológy, Okresní vlastivědené muzeum, Bruntál, Česká republika
 
1990, Prostredie, Ľudová škola umenia, Sovinec, Česká republika
 
1990, Plastiky, Zámek, Sokolov, Česká republika
 
1990, Plastiky - grafika, Frankfurt, NSR
 
1990, Monológy, Gallerie Tiller, Viedeň, Rakúsko
 
1990, Grafika, Galéria Art Deco, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1989, Hulík - Meliš, Átrium, Praha, Česká republika
 
1989, Prostredie II., Galéria Slovnaft, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Viktor Hulík - Juraj Meliš, Vystavnyj zal Kyrovkojo rajona, Moskva, Rusko
 
1988, Monológy, Dielo, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Monológy, Galerie Detour, Jambes, Francúzsko
 
1988, Plastiky, Galéria SFVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Fila, Jankovič, Meliš, University of Houston, Clear Lake Art Gallery, Houston, USA
 
1987, Monológy, Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1986, Monológy, Obvodné kultúrne stredisko Rozkvet, Bratislava, Slovenská republika
 
1986, Monológy, Sťátny drevársky ústav, Bratislava, Slovenská republika
 
1985, Slovenská grafika, Trade World Center, Amsterdam, Holandsko
 
1981, Idey, Klub školství a vědy B. Václavka, Brno, Česká republika
 
1977, Poéticas Visuais Museu de Arte Contemporanea, Sao Paolo, Brazília
 
1975, To be or not to be, Fiatal múveszek klubja, Budapešť, Maďarsko
 
1973, Prostredie III., Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1971, Prostredie II., Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Prostredie I., Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1998, Kassák kalapja / Hommage á Kassák, Kassák múzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1998, Kniha ako objekt, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Medzisvet, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Trenčín ´98. Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1998, Od A po Z, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, PF Gerulata, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Umenie bez hraníc, Miestne zastupiteľstvo, Devínska Nová Ves, Slovenská republika
 
1997, Socha a objekt II., Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Hommage á Kassák, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Bienále bude. Album 1976, Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika
 
1997, Socha. Zbierka i. Melicherčíka, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
1996, Gerulata - Maľba, plastika, kresba, grafika, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1996, 9x4, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Bez hraníc, Státní hrad a zámek, Jindřichův Hradec, Česká republika
 
1996, Begegnungen, Museum Kloster Asbach, NSR
 
1996, Slovenská grafika 90. rokov. Tradícia, experiment, alternatíva, Centraľnyj dom Chudožnika, Moskva, Rusko
 
1996, Epikurova záhrada, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Hommage á Kassák, Kassák Muzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1996, Socha a objekt I., (Socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí), Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, ...Predtým (Prekročenie hraníc 1964 - 1971), Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1995, Gerulata ´95, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
1995, Trenčín ´95. Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1995, Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Pardubické valy ´95. Slovenští sochaři, Východočeská galerie, Pardubice, Česká republika
 
1994, Zwischen Zeit und Raum, Galerie Schoppenhauer, Koeln, NSR
 
1994, Identifikácia v priestore, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, Zeitgleich, Kunsthaus, Hamburg, NSR
 
1994, Disperzia - Súčasné slovenské umenie, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Papierové objekty, Moyzesova sieň, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Pohľady na súčasné slovenské umenie, Šarišská galéria, Prešov, Slovenská republika
 
1993, Synergia, zámok, Zvolen, Slovenská republika
 
1993, Slowakische Kunst heute, Kuenstlerhaus, Karlsruhe, NSR
 
1993, XII. súčasná slovenská grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1992, Medzinárodné trienále grafiky, Krakov, Poľsko
 
1992, Česká a slovenská kresba, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1992, Gerulata, Rosenthaler Theater, Selb, NSR
 
1992, Výzva, Expo ´92, Sevilla, Španielsko
 
1992, Súčasná slovenská grafika, Dom umenia, Atény, Grécko
 
1992, European Graphic, BHK Fine Arts Gallery, Los Angeles, USA
 
1992, Hommage a Kassák, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Arte comntemporanea ceca e slovacca, Palazzo del Broletto, Novara, Taliansko
 
1991, Nachbarn Grafphik, Messezentrum Kunstmarkt, Norimberg, NSR
 
1991, Slovenská medaila, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Pocta knihe, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Budapest Art Expo, Maďarsko
 
1991, Grafik, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
 
1991, Česko-slovensko-francúzska výstava, Hrad Sovinec, Česká republika
 
1991, Portrétek Kassákrol, Kassák muzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1990, Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, NSR
 
1990, Album Jánovi Pavlovi II:, Letisko - Vajnory, Slovenská republika
 
1990, Tscheques et slovaques, Galerie Art Defense, Paríž, Francúzsko
 
1990, Where is Czechoslovakia, BHK Fine Arts Gallery, Los Angeles, USA
 
1990, Federation Internationale de la Medaile, City Art Museum, Helsinki, Fínsko
 
1990, Randezvous, Galéria Art Deco, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1989, Sochárska škola prof. Jozefa Kostku, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1989, 20 rokov slovenskej grafiky, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1989, Sochár a jeho kresba, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Výber z československej plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1989, Zakladateľská výstava Gerulaty, Kostol sv. Víta, Rusovce, Slovenská republika
 
1988, Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Sochárska škola prof. Kostku, Galerie umění, Hodonín, Česká republika
 
1988, La peinture et la sculpture aujourd´hui, Hotel de ville, Paríž, Francúzsko
 
1988, Salón ´88, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Fórum, Pražská tržnica, Praha, Česká republika
 
1988, Rajz/Drawing, Pécsi Galéria, Pécs, Maďarsko
 
1987, Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1987, Pocta Kassákovi, Kassák Museum, Budapešť, Maďarsko
 
1987, Art ´87, Kunst Messe Art, Bazilej, Švajčiarsko
 
1987, Hračky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, Slovenská republika
 
1986, Kleinplastik aus der ČSSR, Ministerium fuer Kultur der DDR, Berlín, DDR
 
1986, Pozdrav V. Zykmundovi, Na bidýlku, Brno, Česká republika
 
1985, 4. Biennale der Europäische Grafik-Biennale, Alter Bahnhof, Baden-Baden, Nemecko
 
1985, Československý šperk a grafika, Galerie Nebti, Haag, Holandsko
 
1985, Akvarel, pastel, drobná plastika, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1984, International Mail ART Exhibition, Fiatal Muveszet klubja, Budapešť, Maďarsko
 
1983, Súčasná slovenská grafika VII., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1983, Archeologické pamiatky a súčasnosť, Mestská správa pamiatkovej starostlivosti, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Plaketa, medaila, plagát, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Bilder aus der Slowakei, Galerie Pragxis, Essen Kettwig, Nemecko
 
1982, Aktuelle Kunst aus Osteuropa, Kleines Augusteum, Oldenburg, Nemecko
 
1981, Proyectos no realizados, Universita Mexico, Mexiko
 
1977, 26 slovakische Kuenstler, EP Galerie, Berlin, Nemecko
 
1977, Image and worlds, Pargue Ibirapuera, Buenos Aires, Argentína
 
1974, 25 rokov VŠVU, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1973, Súčasná slovenská grafika, Dům pánů z Kunštátu, Brno, Česká republika
 
1973, Sochár a príroda, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1973, XII. premi international de dibuix Joan Miró, Centre d´Estudis d´art Contemporarni, Barcelona, Španielsko
 
1972, Hommage a Kassak, Kassák muzeum, Budapest, Maďarsko
 
1971, 6 mladých slovenských grafikov, Okresné vlastivedné múzeum, Komárno, Slovenská republika
 
1970, 15 rokov VŠVU, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1970, Polymúzický priestor, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1970, Otvorený ateliér R. Sikoru, Atelié R. Sikoru, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, Novozámockí rodáci, Miestny národný výbor, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1965, Obrazy a sochy, PKO, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, Škola prof. Kostku, Mladá fronta, Praha, Česká republika
 
1963, Traja poslucháči VŠVU, Bratislavské elektronické závody, Bratislava, Slovenská republika
 
Zastúpenia v zbierkach  
 
SNG, Bratislava
 
Národní galerie, Praha
 
GMB, Bratislava
 
Galéria Júliusa Jakobyho, Košice
 
Štátna galéria, Banská Bystrica
 
Záhorská galéria, Senica
 
Galéria umenia, Nové Zámky
 
Považská galéria umenia, Žilina
 
Gallery Nebty, Haag, Holandsko
 
Arizona University Art Museum, Tucson, USA