[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Dominik Skutecký
 
Dominik Skutecký
* 1849, Gajary, Slovenská republika
+ 1921, Banská Bystrica, Slovenská republika

Médiá: maľba

      Žil v Mníchove 1970-1871, Viedni 1871-1875, Benátkach 1876-1884, Viedni 1884, Banskej Bystrici 1884-1886, Benátkach 1886-1889 a potom až do svojej smrti v Banskej Bystrici. Bol garantom založenia menšinového výtvarného spolku so sídlom v Banskej Bystrici - Jednoty výtvarných umelcov Slovenska(1921).

 
Výber z tvorby  
 
Alej, 1900
     
Zeleninový trh v Banskej Bystrici, 1900
     
Pri vyhni, 1904
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1870, škola historického maliarstva, Benátky, (prof. Molmenti)
 
1867, Akadémia výtvarných umení, Viedeň, historické maliarstvo, (prof. Wurzinger, Engherth,Blaas, Geiger)
 
1866, prípravná maliarska škola, historické maliarstvo
 
1864, súkromné štúdium, (sochár J.Meixner)
 
Publikované práce o autorovi  
 
1994, In:Výtvarný život, roč. 39, č. 2-3, 1994, Dominik Skutecký, Bartková Z.
 
1994, Štátna galéria, Banská Bystrica, D.Skutecký. Stála expozícia, Štátna galéria, Banská Bystrica (katalóg výstavy), Bartková Z.
 
1989, Tatran pre SNG, Bratislava, Dominik Skutecký (výstava súborného diela), Keletiová M.
 
1976, Pallas, Bratislava, Dominik Skutecký, Keletiová M.
 
1975, In:Zborník SNG, Galéria 3, Obzor, Bratislava, D.Skutecký. Niekoľko poznámok na doplnenie katalógu jeho diel, Keletiová M.
 
1971, SNG-Bratislava, Oblast.galéria-Banská Bystrica, Dominik Skutecký 1921-1971 (katalóg výstavy), Keletiová M.
 
1954, Tvar, Bratislava, Dominik Skutecký. Život a dielo, Tilkovský V.
 
1952, Bratislava, Umenie 19.storočia na Slovensku, Vaculík K.
 
1887, Budapešť, Magyar müvézsek, Szana T.