[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Martin Benka
 
Martin Benka
* 1888, Kostolište, SR
+ 1971, Malacky, Slovenská republika

Médiá: maľba

Prvé práce sa vyznačujú impresionistickým stvárnením v duchu pražskej školy A. Kalvodu. Svárňuje juhomoravskú krajinu a slovácke interiéry využivajúc hru farby a svetla.(Slovácka izba) V roku 1913 cestuje na Slovensko, avšak monumentalizácia slovenskej krajiny sa naplno prejaví v jeho tvorbe až v roku 1919.
Okolo roku 1915 transformuje krajinu v duchu secesného dekorativizmu. Dekoratívne usporiadanie plôch a ornamentálna línia sa pomaly blížia k neskoršiemu abstrahovaniu krajinárskeho motívu (Jesenný vinohrad, Medzi kukuricou).
V rokoch 1919-1920 sa vykryštalizuje jeho typická monumentalizovaná maľba. Benka monumetalizuje krajinu, heroizuje slovenské človeka a jeho prác abstrahovaním skutočnosti. Redukciou na tvarovú a myšlienkovú podstatu ponúka zjednodušenú víziu a konštrukciu videného sveta. Vytvára si vlastnú symbolickú obsahovú a formálnu reč spočívajúcu na štylizácii života a mýtov rodnej zeme. Tento štýl vrcholí v rokoch 1921 - 27 a 1931 - 34, končiac v manierizme štyridsiatych rokov. Téma človek v krajine je stvárnená v nespočetných variáciách. Všeobecná horská krajinaje dejiskom nekonečného zápasu človeka s prírodou. Monumentálna kulisa krajiny je zväčša rozvrstvená do troch plánov, prvý statický s figúrami ako repoussoir, druhý epický s pracovným výjavom a ohraničujúcou masou hôr s vysokým horizontom. Kompozícia pracuje s princípmi symetrie a arytmie, celkový dojem je však statický. Využíva zväčšené detaily, nedodržané priestorové vzťahy a pomery veľkostí v mene vystihnutia prapodstaty slovenskej krajiny a jej človeka. Medzi jeho výrazové prostriedky patrí expresívny rukopis a línia, plošnosť a redukcia farebnosti na zemité a modrasté tóny.
Tieto tendencie vyústia do patetických zobrazení heroického človeka v štyridsiatych rokoch. (Odolnosť, Rodina v povstaní, Cez boje a žiale k slobode)
 
Výber z tvorby  
 
Juhočeská krajina, 1915
     
Na liptovských holiach, 1922, Olej, Vlastník: SNG, 139 cm x 116 cm
     
Ľudia a hory, 1941, Olej, 79,5 cm x 94,5 cm
     
Jesenný vinohrad, 1915
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1914, Súkromná maliarska škola A.Kalvodu v Prahe, (A.Kalvoda)
 
Individuálne výstavy  
 
1937, Svetová výstava, Paríž, Francúzsko
 
Kolektívne výstavy  
 
1913, Výstava Krasoumnej jednoty, Praha, Česká republika