[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Viliam Chmel
 
Viliam Chmel
* 1919, Temešvár, Rumunsko
+ 1961, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

 
Výber z tvorby  
 
Mesto, 1946
     
Býval som zbojníkom. List z II.radu Ľudových piesní., 1957, Linorez, 24 cm x 16,4 cm
     
Mesto II., 1947
     
Stará dedina, 1949
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1943, Akadémia výtvarných umení, Viedeň, externe
 
1941, OKAM SVŠT, Bratislava, kresba a maľba, (prof.Mudroch, Benka)
 
1939, Škola umeleckého priemyslu, (prof.Fulla)
 
Individuálne výstavy  
 
1988, Viliam Chmel 1917-1961, Turčianska galéria, Martin, Slovenská republika
 
1986, Viliam Chmel - vybrané maliarske diela, Mestská galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1978, Viliam Chmel (1917-1977), Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1969, V. Chmel - maľby, kresby, grafiky, Československé kultúrne centrum, Berlín, Nemecko
 
1964, Viliam Chmel 1917, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1956, Štúrovská skupina a ich Slovensko. Výstavné kresby a grafiky V. Chmela., Výstavná sieň na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1994, Slovenské umenie (stála expozícia), SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Slovenské výtvarné umenie 1945-1947, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Slovenské výtvarné umenie 1900-1948. (nová stála expozícia), SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Slovenská drevorezba 20. storočia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1977, Slovenské výtvarné umenie 1900-1948. (stála expozícia), SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1977, Slovenské grafické umenie 20. storočia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1968, 50. Rokov československej maľby 1918-1968, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1966, Diela strednej a mladej generácie zo zbierok SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1966, XXXIII. Esposizione Biennale internazionale di arte Venezia, Československý pavilón v Giardini, Benátky, Taliansko
 
1965, Akvizície slovenského umenia:1959-1964, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, Avantgarda 38. Retrospektíva zápasu o nové slovenské umenie, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jazdiareň Pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1960, Súčasné slovenské grafické umenie 1945-1960, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1959, II. Výstava Skupiny 29. augusta, Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovenská republika
 
1958, I. Výstava Skupiny 29. augusta (obnovená), Slovanský ostrov, Praha, Česká republika
 
1958, I. Výstava Skupiny 29. augusta (obnovená), Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovenská republika
 
1953, F. Hložník-V. Chmel-A. Klimo-J.Šturdík, Slovenská krajina od Jiráskovho bratstva, Výstavná sieň na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava, Slovenská republika
 
1949, Slovenské grafické umenie, Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika
 
1948, Výstava slovenských umelcov, Galéria ELKu (Pošova galéria), Praha, Česká republika
 
1947, Výstava moderného slovenského umenia v dielach členov Skup. 29. augusta, Dom umenia, Brno, Česká republika
 
1946, II. Členská výstava Skupiny 29. augusta, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1941, Výtvarná tvorba - Guderna, Chmel, Pribiš, Šturdík, Sála hotela Tatra, Trenčín, Slovenská republika