[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Michal Jakabčic
 
Michal Jakabčic
* 1930, Klenovec, Slovenská republika
+ 2001, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

    Michal Jakabčic zohráva jednu z kľúčových úloh v slovenskom umení, najmä v prúde metafyzickej maľby.
    Po počiatočnom hľadaní a prehodnocovaní rôznych vplyvou sa nakoniec definitívne priklonil k imaginatívnej maľbe magického realizmu. To čo tvorí sú spomienky, sny a pocity vyjadrené farbou a formou básnika - maliara.      
    Pre jeho tvorbu je charakteristický meditatívny, snivý prejav. Dominuje mu figúra, no v jeho umeleckých počiatkoch nájdeme aj krajinomaľby. Napokon motívy rodného Klenovca sa vynú jeho celým jeho dielom. V 60. rokoch inklinoval k metafizickej maľbe, ku ktorej sa potom vrátil znova v 80. a 90. rokoch. V prestávke počas 70. rokov sa venuje realistickej angažovanej línii.
    Jeho dielo sa stretalo s odozvou na viacerých medzinárodných súťažiach a je nositeľom viacerých cien.

 
Výber z tvorby  
 
Na dvore, 1966, Olej, Bratislava, Vlastník: SNG, 73 cm x 92 cm
     
Zo spomienok, 1985, Olej, Bratislava, Vlastník: SNG, 120 cm x 100 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1956, VŠVU, Bratislava, čestný rok štúdia
 
1955, VŠVU, Bratislava, (prof. Čemický, Mudroch)