[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Rudolf Uher
 
Rudolf Uher
* 1913
+ 1987

Médiá: socha

Rudolf Uher je jednou z významných osobností slovenského moderného sochárstva. Po ranej fáze tvorby v 40. rokoch, ktorá sa vyznačovala zjednodušovaním ľudskej figúry, nastupuje fáza podrobenia sa línii socialistického realizmu, ktorá však nie je sochárovi blízka. V 60. rokoch sa vracia k svojim vlastným výrazovým prostriedkom. Od figurácie prechádza ku geometrizácii foriem a abstrakcii. Hlavnou črtou jeho sôch je objem a pevná forma, neustále napätie medzi horizontálami a vertikálami, prázdnym priestorom a hmotou, medzi celistvou líniou a jej ruptúrami. Jeho tvorba vyrastá z domácich koreňov, zároveň sa však zaraďuje aj do kontextu svetového sochárskeho vývoja.
 
Výber z tvorby  
 
Dvojica, 1947, Bronz, Vlastník: SNG, 190 cm
     
Torzo, 1943, Sádra, 68 cm
     
Dráma, 1964, Železo, Vlastník: SNG, 60 cm
     
More I., 1958, Betón, 82 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1944, Vysoká škola technická, Bratislava, Oddelenie kreslenia a maľovania, (J. Kostka)
 
1935, Učiteľský ústav, Modra
 
1929, Obchodná akadémia, Trenčín
 
Individuálne výstavy  
 
2001, Sochy a kresby, Záhorská galéria, Senica, Slovenská republika
 
1998, Hommage a Rudolf Uher, CC Centrum, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Sochy, Galerie Klatovy - Klenová, Česká republika
 
1987, Keramické plastiky, Letná čitáreň U červeného raka, Bratislava, Slovenská republika
 
1986, 8 Skulpturen, Kunsthandel Cajetan Grill, Viedeň, Slovenská republika
 
1985, Sochy a kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1983, Výber z tvorby 1943 - 1983, ZSVU, bRATISLAVA, Slovenská republika
 
1982, Sochár a jeho kresba I., SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Plastiky, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Česká republika
 
1967, Plastiky, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1966, Plastiky a kresby, Nová síň, Praha, Česká republika
 
1966, Plastiky a kresby, Českoslovenké kultúrne stredisko, Káhira, Egypt
 
1961, Plastiky a obrazy, Československé kultúrne stredisko, Berlín, NDR
 
1960, Plastiky a kresby, Dom panov z Kunštátu, Brno, Slovenská republika
 
1957, Plastiky, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1946, Plastiky a kresby, Bratislavský umelecký kabinet, Bratislava, Slovenská republika