[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Miloš Alexander Bazovský
 
Miloš Alexander Bazovský
* 1899, Turany nad Váhom, Slovenská republika
+ 1958, Trenčín, Slovenská republika

Médiá: maľba

V prvej fáze tvorby impresionisticky zachytáva krajinu, pracuje s farbou a svetlom (Poľná cesta, Odmäk). Neskôr sa prejavuje vplyv Benku, objavuje sa monumentálna figúra človeka z ľudu (Fujarista, Detvianska melódia). Spoločné cesty slovenskou krajinou s Alexym a Palugyayom prinášajú nové nazeranie na tematiku ľudového žánru. Bazovského tvorba sa vyznačuje snahou o syntetickú obrazovú skratku. Východiskom je kresba, línia, neskôr je štylizácia prenesená do maľby. Najmä spočiatku je tu tematická podobnosť s Alexym, obaja maliari často maľujú ten istý námet. Spoločná pre oboch v tomto období je asymetrická kompozícia, redukcia palety a dramatické podanie námetu. Rozdiely sú však od počiatku badateľné. Bazovského štýl je tvrdší, expresívnejší, postráda Alexyho mäkkosť a lyrickosť. Bazovského línia je zvlnená, lámaná, kompozícia sa postupne odkláňa od diagonál k vyváženej až symetrickej. Pevné tvary, plošnosť a jasná obrysová kontúra vyústili v druhej polovici tridsiatych rokov do kubizujúcej štylizácie. Presadia sa ostré hrany a ornamentálna skladba plochy. (Vianoce, V slovenskej dedine) Od počiatku štyridsiatych rokov prevláda zemitá farebnosť, čiastočne narúšaná kontrastom červených a zelených tónov. Plocha je členená robustnými kubizujúcimi tvarmi s prísnou konštrukciou kompozície. Bazovský rozvíja tento typ aj v päťdesiatych rokoch, nepodlieha nátlaku oficiálnej doktríny socialistického realizmu, tvorí sám a v ústraní.
 
Výber z tvorby  
 
Starý Važčan, 1940, Vlastník: Slovenská sporiteľňa
     
Samota, 1957, Olej, Vlastník: SNG, 32,3 cm x 44,7 cm
     
Leštiny, 1949, Olej, Vlastník: GMB, 33,5 cm x 44,5 cm
     
Madonka s oslom, 1941, Olej, 40,4 cm x 30,2 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1924, Akadémia výtvarných umení, Praha, (Bukovac, Pirner, Obrovský, Švabinský)
 
1921, súkromná škola prof. Deluga, Viedeň
 
1920, súkromná škola A. Kalvodu
 
1919, VŠVU, Budapešť, (Prof. Réti)
 
1919, prípravka Akadémie výtvar. umení, Praha, (J.Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský, Šv)
 
Publikované práce o autorovi  
 
1995, SNG-Bratislava, Galéria P.M.Bohúňa-Lipt.Mikuláš, Alexy - Bazovský - Palugyay 1929 - 1937 (katalóg výstavy), Kubíková K.
 
1979, Galéria M.A.Bazovského, Trenčín, Národný umelec M.A.Bazovský (katalóg stálej expozície), Lovišková D.
 
1978, SNG, Bratislava, Miloš Alexander Bazovský. Kresby (katalóg výstavy), Zmetáková D.
 
1975, SFVU, Bratislava, Miloš Alexander Bazovský, Veselý M.
 
1973, Oblastná galéria, Banská Bystrica, Národný umelec M.A.Bazovský. Detvianske motívy (katalóg výstavy), Vaculík K.
 
1967, Tatran, Bratislava, Miloš Alexander Bazovský, Vaculík K.
 
1961, In: Výtvarný život, roč. 6, č. 4, Súborná výstava M.Bazovského, Peterajová Ľ.
 
1958, SVKL, Bratislava, Miloš Bazovský. Výber z diela 1938 - 1952, Vaculík K.