[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Rudolf Fila
 
Rudolf Fila
* 1932, Příbram na Morave, Česká republika
Slovenská republika


Médiá: maľba

R. Fila sa narodil v roku 1932 v Příbrami na Morave, stredoškolské vzdelanie získal v Brne u Bohdana Lacinu. V roku 1952 odchádza študovať do Bratislavy na VŠVU, kam ho ťahala najmä osobnosť Ľ. Fullu. V tom čase bol Ľ. Fulla nútený odísť pod tlakom ideologických požiadaviek z obdobia kultu, čo pre mladého R. Filu predstavovalo sklamanie. Začiatkom 60. rokov prechádza od blokovej štylizácie figúr k štrukturálnej abstrakcii. Abstraktné kompozície sa vyznačujú expresívnym gestom štetca, vysokými hmotami farby, rôznymi plastickými povrchovými štruktúrami farebných plôch. Do vysokých pastóznych vrstiev sú vkladané cudzorodé materiály, textílie, alebo plošné predmety. Expresívne gesto, široký ťah štetcom zostáva vo Filovej maľbe prítomný aj v ďalšom období. Od abstraktného zobrazovania videnej skutočnosti a pocitov prechádza ku konkrétnemu znázorneniu, alebo priamemu čerpaniu námetov z dejín umenia. Tieto motívy komentuje vlastným maliarskym gestom, znejasňuje a odhaluje správu uktytú pod vonkajším znázornením, častokrát s humorom a iróniou. Medzi komentované maľby patria aj Telovky, ktoré sa objavujú už v sedemdesiatych rokoch. Zväčšený hyperrealistický detail ženského tela je doplnený o ďalší rozmer farebnou škvrnou, ťahom šteca, vrstvením farieb.
 
Výber z tvorby  
 
Pocta Messerschmidtovi, 1994
     
Jarné, 1961
     
Vzorkovnica, 1995, Olej, 70 cm x 95 cm
     
Pozitív-negatív, 1994, Olej, 95 cm x 80 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Šesťdesiate roky
 
Pocta Messerschmidtovi
 
Sedemdesiate roky
 
Telovky
 
Fin de siecle
 
Štrukturálna maľba
 
Vzdelanie  
 
1958, VŠVU, (Ján Mudroch)
 
1952, Škola umeleckého priemyslu v Brne, (Bohdan Lacina)
 
Individuálne výstavy  
 
2001, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
2000, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
2000, Slovak Intézet, Budapest, Slovenská republika
 
1999, Pocta Messerschmidtovi, Fila + Rainer, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, Česká republika
 
1996, Galerie Pont Neuf, Paríž, Francúzsko
 
1996, Obrazy a práce na papíře, Galerie Aspekt, Brno, Česká republika
 
1995, Kalendár, Dunajský klub, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Ulmer Muzeum, Ulm, NSR
 
1994, Retrospektiva, Východočeská galerie, Pardubice, Česká republika
 
1994, Paintings-Drawings-Bookworks, A. Reynolds Gallery, London, Veľká Británia
 
1993, Retrospektíva, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Malarstwo, Studio, Varšava, Poľsko
 
1992, Barokový cyklus, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1992, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
1992, Arias + Vanda Galéria, Modra, Slovenská republika
 
1992, Galerie Aspekt, Brno, Česká republika
 
1991, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Galéria Kleibl, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Dům železničářů, Praha, Česká republika
 
1990, Dům pánů z Kumštátu, Brno, Česká republika
 
1989, Retrospektíva, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1989, Retrospektíva, Riverside Gallery, London, Veľká Británia
 
1989, Retrospektíva, Aspex Gallery, Portsmouth, Veľká Británia
 
1989, Ilustrácie k trom knihám, Tatran, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Retrospektíva, Therd Eye Center, Glasgow, Veľká Británia
 
1988, Retrospektíva, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Retrospektíva, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1988, Dva cykly, Galerie Na bidýlku, Brno, Česká republika
 
1986, Kresby a gvaše, Divadlo hudby, Olomouc, Slovenská republika
 
1985, Obrazy a gvaše, Stavoprojekt, Brno, Česká republika
 
1985, Obrazy z posledných rokov, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Jubilejná výstava, Stredná umeleckopriemyselná škola, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Retrospektíva, Ústav racionalizácie, Trnava, Slovenská republika
 
1980, Obrazy a interpretované knihy, Dům kultury, Orlová, Česká republika
 
1978, Kresby a interpretace, Klub umění a kultury, Brno, Česká republika
 
1977, Obrazy, kresby a knižné interpretácie, Galéria umenia, Nové zámky, Slovenská republika
 
1975, Obrazy, Redakcia Revue svetovej literatúry, Bratislava, Slovenská republika
 
1969, Obrazy, Dôstojnícky pavilón, Komárno, Česká republika
 
1968, Obrazy a kresby, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Česká republika
 
1966, Retrospektíva, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1965, Obrazy a kresby, Poetická vinárna Viola, Praha, Česká republika
 
1963, Obrazy, Divadlo poézie, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1960, Výstava mladých, Bratislava, Slovenská republika