[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Gustáv Mallý
 
Gustáv Mallý
* 1879, Viedeň, Rakúsko
+ 1952, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

Gustáv Mallý patril k zakľadateľom Grupy slovensko-uhorských maliatov v roku 1903. Skupina sa venovala tematike slovenskej dediny, človeka a jeho života. Od popisného spracovávania tematiky sa dokázal odpútať jedine Gustáv Mallý. Po impresinonistickej fáze sa v dvadsiatych rokoch prepracoval k vlastnému štýlu expresívneho charakteru. Využívajúc ornamentálnosť ťahov štetca, kladie vedľa seba viditeľné zväzky čiar, rozkladajúc plochu obrazu do fazetovaných plôšok ohraničených ostrou lámanou líniou. Práca s línou a jasnou čistou farbou abstahuje námet do dekoratívnej plochy. Aj v tomto období pretrváva ľudová tematika. V rokoch 1911 - 1932 viedol G. Mallý súkromnú maliarsku školu v Bratislave, v ktorej študovali mnohí umelci mladej generácie.
 
Výber z tvorby  
 
Okopávačky, 1909, Olej, Bratislava, 65 cm x 97 cm
     
Nad kolískou (Sedliacka izba), 1906, Olej, Vlastník: SNG, 96 cm x 150 cm
     
Šijúca starenka, 1907, Olej, Bratislava, Vlastník: SNG, 70,3 cm x 47,1 cm
     
Púť Trenčanov cez Luhačovice, 1924, Olej, Bratislava, Vlastník: GMB, 85 cm x 110 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1902, študijný pobyt, USA
 
1900, Kráľ. akadémia výtvarných umení, Drážďany, (prof.Walter, Bantzer, Pohle)
 
1898, Umeleckopriemyselná škola, Praha, (prof.Liška)
 
1896, súkromná maliarska škola Záhorského, Praha
 
Publikované práce o autorovi  
 
1988, Tatran, Bratislava, Gustáv Mallý, Váross M.
 
1980, SNG, Bratislava, Gustáv Mallý. Súborné dielo (katalóg výstavy), Orišková M.
 
1976, In: Výtvarný život, roč. 21,č. 1, Priekopník slovenskej moderny Gustáv Mallý, Petrová-Pleskotová A.
 
1975, SFVU, Bratislava, Gustáv Mallý, Veselý M.
 
1964, Pallas, Bratislava, Gustáv Mallý, Váross M.
 
1953, SNG, Bratislava, Gustáv Mallý-umelecký odkaz (katalóg výstavy), Vaculík K.
 
1952, SAVU, Bratislava, Gustáv Mallý, Wagner V.
 
1939, UBS, Bratislava, Súborná výstava Gustáva Mallého (katalóg výstavy), Wagner V.