[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Imrich Weiner-Kráľ
 
Imrich Weiner-Kráľ
* 1901, Považská Bystrica, Slovenská republika
+ 1978, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

Imrich Weiner-Kráľ patrí k mladšej vrstve zakladateľskej generácie slovenského moderného umenia.
Jeho tvorba je syntézou širokej výrazovej škály založenej na európskom školení a umeleckom myslení 20-tych až 30-tych rokoch. Počas študijných rokov 1919 – 1924 pobudol na Akadémiách v Prahe, Düsseldorfe, Berlíne a Paríži. Potom sa vrátil na Slovensko, kde v Považskej Bystrici žil až do roku 1930. Neskôr sa vydáva na cesty po západnej Európe, pričom sa zastavil aj v Bauhause v Dessau. Od roku 1932 pôsobil v Bratislave a vo Francúzsku. Odtiaľ ho roku 1950 vyhostili a až do konca života žil v Bratislave.
Bol členom Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie; SUM, bratislavského Kunstvereinu a od 1946 aj Umeleckej besedy slovenskej.
Okrem maľby sa venoval i grafike. Vo svojej rannej tvorbe rozvíjal vidiecke a ľudové motívy cez pohľad svojskej irónie a fantasknej nadsázky. Svoje poetické zostavy symbolov, ikôn a iných motívov podáva v expresívnej štylizácii. Po roku 1932 rozvíja osobitnú formu surrealizmu, ktorý sám nazýva "slovenský poetizmus". Naďalej v ňom pretrvávajú predstavy slovenského mýtu kombinované s kozmopolitnými predstavami. Nájdeme v ňom najmä motívy žien, kvetov, prírody, spoločnosti, Slovenska a Francúzska podané v snových súvislostiach.
 
Výber z tvorby  
 
Rachovo(sen pltníka), 1935, Olej, Vlastník: SNG, 67 cm x 55,4 cm
     
Zo skicára, 1919, Akvarel, Vlastník: súkromný majetok
     
Básnik, 1935, Olej, Vlastník: SNG, 40,1 cm x 29,8 cm
     
Pltník, 1936, Olej
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1924, École des Beaux Arts, Paríž
 
1923, Académia výtvarných umení, Berlín
 
1922, Vysoká škola umeleckopriemyselná , Praha, maliarstvo
 
1922, Akadémia výtvarných umení, Düsseldorf, maliarstvo, (prof.Döhring, Heupl-Siegen)
 
1922, České vysoké učení technické, architektúra
 
Publikované práce o autorovi  
 
1986, SNG, Bratislava, Imro weiner-Kráľ. Súborné dielo 1901-1978 (katalóg výstavy), Ilečková S.
 
1986, OG MAB, Trenčín, Imro Weiner-Kráľ (katalóg výstavy), Kvasnička M.
 
1966, Bratislava, Imro Weiner - Kráľ (katalóg výstavy), Váross M.
 
1963, SFVU, Bratislava, Imro Weiner - Kráľ, Váross M.
 
1958, In: Výtvarný život, roč. 3, č. 5, Vývinové etapy I.Weinera-Kráľa, Váross M.