[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Vincent Hložník
 
Vincent Hložník
* 1919, Svederník, Slovenská republika
+ 1998, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: grafika, maľba

      Život i dielo V. Hložníka charakterizuje aktivita tvorivá a mnohoprúdová. Bol profesorom a aj rektorom na VŠVU v Bratislave.
      Patrí k medzivojnovej generácii, ktorá v druhej vlne moderny etablovala moderný výraz. V jeho tvorbe nachádzame podnety z európskeho umenia aj domácej avantgardy. V rannom období Hložník príjma odkaz Picassa a expresionizmu (40. roky). V 50. rokoch sa viac sústredil na grafiku, ktorá so sebou prinášala humanizmus a kritický realizmus. V tomto období vzniká rad jeho cyklov, na ktorých môžeme sledovať jeho štýlový vývoj. Ten vtedy smeroval k neosurrealizmu a abstrakcii, v 60. rokoch dovedenej až po samú hranicu. Ani teraz úplne neopúšťa figuratívnosť. Postupne sa k nej vracia a formuje si novú výtvarnú reč. U Hložníka je typické vzájomné ovplyvňovanie maľby a grafiky. Grafika je ale viac dynamická a má väčšiu otvorenosť, miestami je až dokumentom aktuálnej situácie.
 
Výber z tvorby  
 
Vyhnaní vojnou, 1939
     
Zátišie s lampou, 1947, Vlastník: Slovenská sporiteľňa, 55 cm x 40 cm
     
Poďme. List z cyklu Transport, 1955, 27,4 cm x 19,1 cm
     
Milosrdný samaritán, 1947
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Grafika
 
Maľba
 
Vzdelanie  
 
1942, Umeleckopriemyselná škola, Praha, dekoratívna a monumentálna maľba, (F.Kysela, J.Novák)
 
Individuálne výstavy  
 
1990, Vincent Hložník - grafiky, Dom Umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Vincent Hložník deťom, Bibiana, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Vincent Hložník v kresbe, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1985, Vincent Hložník, Mestská knižnica, Praha, Česká republika
 
1984, Národný umelec Vincent Hložník, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1983, Národný umelec Vincent Hložník - kresby, Karlove Vary, Česká republika
 
1983, Vincent Hložník - za mier a život (1969-1983), Dom Umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1983, Výstava víťaza Grand prix Varna Ď81, Varna, Bulharsko
 
1982, Vincent Hložník - diela z rokov 1970-1980, Galéria výtvarného umenia, Ostrava, Česká republika
 
1981, Vincent Hložník - diela z rokov 1939-1949, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
 
1978, Sprievodná výstava k V.Medzinárodnému bienále drevorezby v BB, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1975, Národný umelec V. H. Diela z rokov 1939-1945 (Umenie proti fašizmu), Dom Umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1969, Vincent Hložník - ilustrácie, Archív Matice Slovenskej, Martin, Slovenská republika
 
1969, Národný umelec Vincent Hložník. Grafiky z posledných rokov, Galéria Hollar, Praha, Česká republika
 
1965, Vincent Hložník - grafiky 1957-1965, Národná galéria, (putovná výstava-Londýn a Glasgow), Berlin, Nemecko
 
1962, Veličenstvo ničota. Protivojnové cykly 1961-1962, Primaciálny palác, Bratislava, Slovenská republika
 
1948, Výstava grafík, Bratislavský umelecký kabinet, Bratislava, Slovenská republika
 
1942, Vincent Hložník, Dom Umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1983, Slovenská knižná ilustrácia, Kunsthalle am Theaterplatz, Weimar, Nemecko
 
1983, Slovenská farebná grafika, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, I. Medzinárodné bienále grafiky, Varna, Bulharsko
 
1981, Výber diel z bienále drevorezby, Mestská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1981, Súčasná slovenská ilustrácia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Slovenská drevorezba 20. storočia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1977, Slovenské grafické umenie 20. storočia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1974, Storočie bojov. Revolučné a sociálne tradície slov. umenia 1848-1948, Belveder, Praha, Česká republika
 
1973, Slovenská ilustrácia po roku 1945, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Slovenské výtvarné umenie 1965-1970, Valdštejnská jazdiareň, Palác Kinských, Mánes, Praha, Česká republika
 
1969, 50. Rokov československej maľby 1918-1968, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1969, 50. Rokov československej maľby 1918-1968, Národná galéria, Praha, Česká republika
 
1968, 50. Rokov československej bibliografie, Matica Slovenská, Martin, Slovenská republika
 
1968, Tsjechoslowaakse grafici, Museum van het Boek, Gravenhage, Holandsko
 
1966, Diela strednej a mladej generácie zo zbierok SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1966, Československé medzivojnové umenie, Berlin, Nemecko
 
1964, Avantgarda 38. Retrospektíva zápasu o nové slovenské umenie, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jazdiareň Pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1961, Súčasné slovenské grafické umenie 1945-1960, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1960, Československé výtvarné umenie, Štokholm, Švédsko
 
1960, Súčasné slovenské grafické umenie, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1959, Medzinárodná výstava knižnej ilustrácie, Leibzig, Nemecko
 
1959, Biennial Sao Paolo, Sao Paolo, Brazília
 
1959, Mostra internazionale di bianco e nero, Lugano, Švajčiarsko
 
1958, Slovenské grafické umenie, Viedeň, Rakúsko
 
1958, Slovenské grafické umenie, Benátky, Taliansko
 
1957, Sociálny boj a revolučné tradície nášho ľudu, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1956, IX. Celoslovenská výstava, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1946, II. Členská výstava Skupiny 29. augusta, Dom Umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1945, I. Výstava Skupiny 29. augusta, Pražský salón Vladimíra Žikeša, Praha, Česká republika
 
Publikované práce o autorovi  
 
1994, Štátna galéria, Banská Bystrica, Vincent Hložník. Grafika, Bartková Z.
 
1991, Slov.výtvarná únia, Bratislava, Vincent Hložník. Grafické dielo (katalóg výstavy), Abelovský J., Trojanová E.
 
1988, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Z tradícií drevorezu a drevorytu na Slovensku (katalóg výstavy), Szmudová K.
 
1987, In: Ars, č.1, Vincent Hložník, Váross M.
 
1985, In: Výtvarný život, roč. 30, č. 3, Dielo V.Hložníka, Trojanová E.
 
1984, SNG, Bratislava, Vincent Hložník. Súborné dielo (katalóg výstavy), Abelovský J., Trojanová E.
 
1978, Oblastná galéria, Banská Bystrica, Tradície drevorezu a drevorytu.Nár.um.Prof.V.Hložník (súčasť katalógu výstavy), Saučin L.
 
1975, MK SSR, SNG, Bratislava, Umenie proti fašizmu.Nár.um.V.Hložník.Tvorba z rokov 1939 - 1945(kat. výstavy), Peterajová Ľ.
 
1969, Bratislava, Smena, Udelenie zraku. K päťdesiatinám V.Hložníka, Matuštík R., Breier P.
 
1962, Bratislava, SFVU, Vincent Hložník.Maľba a grafika 1941 - 1961 - katalóg výstavy, Matuštík R.