[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Koloman Sokol
 
Koloman Sokol
* 1902, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
+ 2003, Tucson, Arizona, USA

Médiá: grafika, maľba

Grafik, kresliar, maliar. Svojim pôsobením ovplyvnil celé generácie predovšetkým grafikov. Začiatkom 30. rokov počas pražských štúdií sa prejavuje v jeho kresbách a drevorezoch silný sociálno-expresívny rozmer, ich existenciálnosť sa dáva do kontextu s nemeckým expresionizmom a novou vecnosťou. Na základe pozvania mexickej vlády koncom 30. rokov zakladá grafickú školu v Mexiku, ktorá sa stala školou pre množstvo nielen mexických grafikov. Pobyty v Paríži, Mexiku a nakoniec v USA, kde dodnes žije, sa stali zdrojom námetov jeho gvašov, kresieb, skíc. Večnou témou sa stáva pes, kôň, býčie zápasy, mytológia, a medziľudské vzťahy. Všetko v expresívnej čiernej kontúre, kedy aj maľba nadobúta črty grafiky, štetec stopu ceruzy. V roku 2002 vzniká v Liptovskom Mikuláši Centrum Kolomana Sokola, ktoré sa stane satelitom umelcovi, ktorý musel opustiť svoje rodisko ako neželaný element vtedajšej spoločnosti.
 
Výber z tvorby  
 
Výjav z koncentráku, 1945
     
Rodina, 1945
     
Rapto, 1939, Lept, 20 cm x 28,5 cm
     
Miluj blížneho svojho (Trest), 1942
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1933, študijný pobyt v Paríži, (F.Kupka)
 
1932, Akadémia výtvarných umení, Praha, (M.Švabinský, T.F.Šimon)
 
1925, súkromná maliarska škola G.Mallého
 
1920, Súkromná škola E.Króna, Košice
 
Publikované práce  
 
2001, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, Koloman Sokol v kraji saguaros, Koloman Sokol, Havranová Marína, Ťažký Ladislav, Litva Felix J, Hložník Vincent, Rúfus Milan
 
1997, Elán, Bratislava, Moje najmilšie, Koloman Sokol, Smrek Ján, Petrík Vladimír
 
1991, SAPAC, Bratislava, Dve osudové; Štyri epištoly ľuďom; Murárska balada, Koloman Sokol, Dušan Roll, Milan Rúfus
 
1948, Obroda, Bratislava, Pašovanou ceruzkou; básne a drevoryty, Koloman Sokol, Ladislav Novomestský
 
Publikované práce o autorovi  
 
2001, Galéria P.M.Bohúňa Lipt. Mikuláš, GMB Bratislava, Koloman Sokol Slovensku, Ivan Jančár
 
1998, Koloman Sokol, Tibor Huszár, Lee Karpiscak, Ivan Jančár
 
1992, SNG Bratislava, katalóg, Koloman Sokol. Jubilejná výstava pri príležitosti umelcových 90. narodenín, Dagmar Zmetáková
 
1992, Tatran, Bratislava, Koloman Sokol, Dušan Roll
 
1979, Dobrá kniha, Cambridge, Ont., Koloman Sokol v zemi smädných, Agnesa G. J., Bob Puskailer
 
1978, Národní galerie, Praha, Koloman Sokol, výběr z celoživotního díla, katalóg
 
1977, Pallas, Bratislava, Sokol, tvorba z rokov 1972 - 76, Dušan Šulc, Dušan Roll
 
1966, SNG, Bratislava, Koloman Sokol. Kresby a grafika 1952 - 1966, Eva Šefčáková
 
1963, Slov. vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, Koloman Sokol, Eva Šefčáková
 
1962, SNG, Bratislava, Koloman Sokol, súborná výstava
 
1948, Umělecká beseda, Praha, Koloman Sokol, súbor 18 reprodukcií