[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Štefan Belohradský
 
Štefan Belohradský
* 1930, Preseľany, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: maľba, socha

Vyštudovaný architekt a sochár. Vzťah medzi sochou a architektúrou rezonuje celou jeho tvorbou. Socha-architektúra a architektúra-socha. Exaktnosť architektonického myslenia, jeho zmysel pre pevne uchopený tvar, pre prísnosť proporcií sa prejavili v konštruktivisticky tendujúcich dielach už od začiatku 60. rokov (v tomto období je jedným z členov Klubu konkretistov). Výsledné diela sú určené pre otvorené priestranstvá, veľakrát do novovybudovaných sídlisk. Použité materiály – plexisklo, betón, dural, hliník, antikor korenšpondujú s materiálmi preferovanými v architektúre daného obdobia. Na pohľad chladné geometrické vykonštruované sochy sú však plné výziev a posolstiev k lepšiemu človeku: Prievan (1965), Narušený pokoj (1965), Zázračný strom (1968), Slnko Nádeje (1969), Včera a zajtra (1967), Vánok (1969). Autor sa dodnes venuje tvorbe geometrických foriem v pevnom materiáli kameňa a lešteného kovu.
 
Výber z tvorby  
 
Narušený pokoj, 1965, (mramor)
     
Torzo, 1964, (carrarský mramor)
     
Bubliny, 1967, (antikoro)
     
Slnko nádeje, 1969
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber zo sochárskej tvorby
 
Maľba
 
Vzdelanie  
 
1959, VŠVU, odd. monumentálneho sochárstva, (F.Štefunko)
 
1952, SVŠT, Fakulta architektúry, (V. Karfík, E.Hruška)
 
Individuálne výstavy  
 
1997, Výstavaní síň Synagoga, Hranice, Česká republika
 
1997, Kresby kyvadlom II., Galéria Tatrasoft, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Kresby kyvadlom, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Výber z tvorby, Štátna galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1994, Výber z tvorby, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2002, Prírastky slovenského výtvarného umenia, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
2002, Kassák a MADI dnes, Galéria Z, Mestské múzeum, Bratislava, Slovenská republika
 
2000, Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
2000, 20. storočie, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, Mail Art - Ostrava, GVU, Ostrava, Česká republika
 
1991, Hýbače, Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Abstrakcia, Grémium, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Jubilanti ´90, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Sochár a jeho kresba, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, 6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1986, Akt v sochách a kresbách slovenských sochárov 20. storočia, Trenčín, Slovenská republika
 
1985, 4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1983, Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1981, Výstava 13 súčasných umelcov, Striped House Museum, Tokyo, Japonsko
 
1980, Stretnutie vedy a umenia, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra, Slovenská republika
 
1977, Umenie po roku 1945 na Slovensku, SNG, Zvolenský zámok, Zvolen, Slovenská republika
 
1975, Socha piešťanských parkov, Piešťany, Slovenská republika
 
1971, Výber zo slovenského sochárstva, GMB, Medická záhrada, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Expo ´70, Osaka, Japonsko
 
1969, Nova tendencija 4, Mestská galéria, Zágreb, Juhoslávia
 
1968, Čs. sochárstvo od Myslbeka po naše dni, Musée Rodin, Paríž, Francúzsko
 
1968, Klub konkretistov a hostia, Oblastná galéria, Jihlava, Česká republika
 
1967, 13 zo Slovenska, Galerie V. Špály, Praha, Česká republika
 
1967, Socha piešťanských parkov, Piešťany, Slovenská republika
 
1967, Socha v meste, Bratislava, Slovenská republika