[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Juraj Bartusz
 
Juraj Bartusz
* 1933, Kamenín, Slovenská republika

Médiá: kresba, socha

Juraj Bartusz patrí ku generácie výtvarníkov nastupujúcich na scénu v 60. rokoch. V jeho diele nájdeme figuratívne polohy rovnako ako abstrakciu. Základom jeho tvorby je jasné minimalistické, ale expresívne vyjadrovnie, prítomné v artefaktoch rovnako ako v konceptuálnej tvorbe (akcie). jeho snahou je zachytenie a vyjadrenie priestoru, času a pohybu. Tomuto problému sú venované časopriestorové plastiky a reliéfy, diela ktoré sú variabilné a menia svoju podobu v priebehu času. Niektoré reliéfy sú priamo kinetickými objektmi a okrem reálneho pohybu využívajú aj zvukové efekty. Okrem geometrických kompozícií sa autor dlhodobo venoval ľudskej figúre, konkrétne motívu kozmickej postavy (kozmonauta). Vzniklo niekoľko variácií kozmickej postavy a kozmických hláv. Napriek minimalistickému tvaru sú tieto figúry expresívne. Akčná poloha jeho tvorby je takisto venovaná času, jeho zachyteniu, zaznamenaniu. Sem patria gestické niekoľko sekundové maľby, stopy gesta zachytené v sadre a pod.
 
Výber z tvorby  
 
Etce Animal, 1999
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1961, Akademie výtvarných umění, Praha, (K. Pkorný, K. Hladík)
 
1958, Vysoká škola umeleckého priemyslu, Praha, (J. Wagner, J. Kavan)
 
1954, VŠUP, Praha
 
Individuálne výstavy  
 
1998, (Anti)komunikácia, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Bleskosvetlo Bleskotma, Forum kultury, Lodž, Poľsko
 
1997, Cestou - Útban. Ilona Németh a Juraj Bartusz, At Home Gallery, Synagóga, Šamorín, Slovenská republika
 
1996, Pramene svetla, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Ekologicko-sociologická inštalácia, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1993, Retrospektíva, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1992, Retrospektíva, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1991, Sondy, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Prevetrávanie (enviroment), Výstavná sieň ZSVU, Košice, Slovenská republika
 
1988, Z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1986, Akce/Kresby, Galéria mladých, Brno, Česká republika
 
1980, Bartusz, Malá galéria VŠV, Brno, Česká republika
 
1977, Plastika, Galéria súčasného umenia, Varšava, Poľsko
 
1974, Sochy, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1973, Sochy, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1998, Klub konkretistov, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Česká republika
 
1997, Hommage a Mária. Venované M. Bartuszovej, Galérie J. Loefflera, Košice, Slovenská republika
 
1997, Rezonancie, GMB, Braitslava, Slovenská republika
 
1997, Bienále bude. Album 1976, Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika
 
1997, Hommage a Kassák, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Gerulata v Galante, Mestská galéria, Galanta, Slovenská republika
 
1996, Pedagógovia VŠVU, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Kunstnere fra Slovakiet, Bispegarden, Kalundborg, Dánsko
 
1996, Združenie Gerulata, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1996, Považská galéria umenia 1976 - 1996, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1995, Serpens (Znak, čára, grafika), Synagoga na Palmovce, Praha, Česká republika
 
1995, Dialogy II., Galerie u Bílého Jednorožce, Brno, Slovenská republika
 
1995, Sen o múzeu II. Umenie 90. rokov, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1995, Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčím, Slovenská republika
 
1994, Identifikácia v priestore a čase, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, Zeitgleich, Kunsthaus, Hamburg, Slovenská republika
 
1993, Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1993, Počítačová grafika vo výtvarnom umení, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Česká s slovenská kresba 1989 - 1992, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Arte Contemporanea Ceca e Slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novarra, Taliansko
 
1992, Výzva. Od ideológie k ideám, Pavilón umenia. EXPO ´92, Sevilla, Španielsko
 
1992, Hommage a J. Cage, Slovenský rozhlas, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Minisalon, Nová síň, Praha, Slovenská republika
 
1992, Barbakan ´92. Intermediálne sympózium, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
1992, Ateliér slobodnej kreativity J. Bartusza, Galéria Art Deco, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1991, Die Trotzigen, Staedtische Museen Heilbronn, Heilbronn, NSR
 
1991, Nová vitalita, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
 
1991, Sen o múzeu, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1991, Oscilácia, 6. bašta, Komárno, Slovenská republika
 
1991, Umění akce, Výstavní síň Mánes, Praha, Česká republika
 
1990, Košice - Bratislava - Wien, Akademie der bildende Kuenste, Viedeň, Rakúsko
 
1990, Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen, NSR
 
1990, Československá kresba, Palác kultury, Praha, Slovenská republika
 
1989, i. Výstava Združenia Gerulata, Kostol sv. Víta, Rusovce, Slovenská republika
 
1989, Sochár a jeho kresba, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Umenie proti totalite, Hrad, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, 5th European Biennal of Graphic Art, Heidelberg, NSR
 
1987, 5. celoslovenská výstava kresby, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1987, Ekologické motívy vo výtvarnom umení, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1986, Hommage a Kassák, Kassák múzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1985, 4. celoslovenská výstava kresby, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1985, I. trienále portrétnej tvorby, Galéri P. M. Bohúňa, Liptovký Mikuláš, Slovenská republika
 
1985, Artistes contemporains francais et etrangers, Centre international d´art contemporain, Paríž, Francúzsko
 
1983, Drobná plastika, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1983, Kresba, Pécsi galéria, Pécs, Maďarsko
 
1983, Sochárska kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1982, Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1982, 2. celoslovenská výstava kresby, PGU, Žilina, Slovenská republika
 
1982, Portrét vo výtvarnom umení, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1982, Výtvarný salón, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1982, Prírastky SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Československé bienále drobnej plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1981, Východoslovenská plastika, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1981, Nerealizované projekty, Pécsi galéria, Pécs, Maďarsko
 
1976, Výstava východoslovenského múzea, Dům umění, Brno, Slovenská republika
 
1971, Úžitková grafika na východnom Slovensku 1945 - 1970, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1970, Polymúzický priestor I., Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1970, Slovenské výtvarné umenie 1965 - 1970, Valdštejnská jízdárna, Praha, Česká republika
 
1969, Výstava Klubu konkretistů, Karlovy Vary, Česká republika
 
1968, Československé sochárstvo od Myslbeka do našich dní, Musée Rodin, Paríž, Francúzsko
 
1968, Danuvius ´68, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1968, Výstava komorných platík 1. medzinárodného sympózia v kove, Východoslovenská galéria, Košie, Slovenská republika
 
1967, I. trienále slovenského sochárstva, Socha piešťanských parkov, Piešťany, Slovenská republika
 
1966, Výstava mladých (AICA), Moravská galerie, Brno, Slovenská republika
 
Sympóziá  
 
1997, Cassovia Sculpture Garden. Sympózium drevo - kameň, Areál hotela Hrabina, Bukovec pri Košiciach, Slovenská republika
 
1996, Fényszimpózium, Eger, Maďarsko
 
1994, Medzinárodné sochárske sympózium v dreve, Moravany nad Váhom, Slovenská republika
 
1973, Medzinárodné sochárske sympózium - travertín, Výšné Ružbachy, Slovenská republika
 
1969, Medzinárodné sympźium v kove, VSŽ, Kosice, Slovenská republika
 
1969, Medzinárodné sochárske sympózium v dreve, Moravany nad Váhom, Slovenská republika
 
1967, Medzinárodné sympózium v kove, VSŽ, Košice, Slovenská republika
 
Zastúpenia v zbierkach  
 
SNG, Bratislava
 
Východoslovenská galéria, Košice
 
Galéria sympoziálnych plastík VŽ, Košice
 
Galerie umění, Karlovy Vary
 
Galéria umenia, Nové Zámky
 
Múzeum, Rožňava
 
Galéria sympoziálnych plastík, Vyšné Ružbachy
 
Galéria sympoziálnych plastík, Moravany n. Váhom
 
Galéria m. A. Bazovkého, Trenčín
 
PGU, Žilina
 
Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
 
Pécsi galéria, Pécs
 
Galerie H, Kostelec nad Černými Lesy
 
Kassák Emlék múzeum, Budapešť
 
Ekológiai társaság, Budapešť
 
Centro international de la cultura, Mexiko
 
Szépmuvészeti múzeum, Budapešť
 
Galéria mesta Esslingen, Esslingen