[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Jaroslav Augusta
 
Jaroslav Augusta
* 1878, Humpolec, Česká republika
+ 1970, Banská Štiavnica, Slovenská republika

Médiá: maľba

J. Augusta sa stal spoluzakladateľom Grupy uhorsko-slovenských maliarov v roku 1903. Spolok mal najmä didaktické zámery, podporiť slovenské povedomie v širokých vrstvách v mene idey obrodenia národa. Tomuto cieľu sa sa podriadila aj tvorba jeho členov zameraná na ľudový žáner. Motívy slovenskej dediny boli stvárnené konzervatívnym impresionistickým štýlom. J. Augusta sa neodpútal od popisného naturalizmu a pretrval pri suchom tradicionalizme.
 
Výber z tvorby  
 
Nevesta z Dačovho domu, 1902
     
Štúdia dámy v klobúku, 1904
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1906, Akadémia v Mníchove, (sukromne u Ažbeho,Heinanna a Brockoffa)
 
1900, Akadémia výtvarných umení v Prahe