[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Juraj Gavula
 
Juraj Gavula
* 1942, Vyšné Čabiny, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: socha

Juraj Gavula vyštudoval sklo v architektúre, čo ovplyvnilo najmä jeho ranú tvorbu. Minimalistické vyjadrovanie bolo viazané na číru sklovinu. Autor sa však čoskoro priklonil k iným materiálom. Odkláňa sa od sklárskeho objektu smerok k monumentálnejším polohám sochárskej tvorby. Jeho výtvarný jazyk je minimalistický. Jeho tvorba je cestou skúmania rôznych materiálov, využíva kameň, drevo, kov a sklo. Rané sklenené diela vychádzali zo skúsenosti Ciglerovho školenia a vyznačovali sa čistotou tvaru a redukovanou farebnosťou, ich organické tvarovanie však naznačovalo únik od geometrie. Jeho sklenené objekty využívajú najmä expresívne vlastnosti taveného skla, farby, drsných plôch a najmä kontrastné spojenie skla s materiálmi odlišných vlastností, čím vzniká napätie medzi krehkým a pevným, priehľadným a nepriehľadným, farebným a bezfarebným.
 
Výber z tvorby  
 
Krajina a komunikácie, 1996, (bronz), 15 cm x 160 cm x 70 cm
     
Súdržnosť I., 1998, (andezit), 25 cm x 60 cm x 30 cm
     
Súdržnosť II., 1998, (andezit, kov), 25 cm x 50 cm x 25 cm
     
Priestorový objekt, 1997, (fúkané sklo do formy, drevo), 35 cm x 140 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Sklo
 
Bronz
 
Vzdelanie  
 
1963, SŠUP, kameňosochárstvo
 
1963, VŠVU, (F. Štefunko, V. Cigler)
 
1959, Odborné učilište štátnych pracovných záloh
 
Individuálne výstavy  
 
1993, Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce, Slovenská republika
 
1993, Plastika, Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2002, Aliancie - Interferencie, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Medzinárodné sochárske sympózium, Cassovia Sculpture Garden, Košice, Slovenská republika
 
1999, Transparence - súčasné francúzske a slovenské sklo, Zámok Larocheguyon, Francúzsko
 
1998, Sklenená plastika a objekt, EXPO ´98, Lisabon, Portugalsko
 
1998, Trenčín ´98, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1998, Socha a objekt III., GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, 30 rokov ateliéru skla na VŠVU, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1996, 2. Internationale Glaskunst Triennale, Norimberg, NSR
 
1996, Výstava Oddelenia sklárskeho výtvarníctva VŠVU, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Medzinárodné sympózium v bronze, Galanta, Slovenská republika
 
1995, III. Budapest International Contemporary Art Exhibition, Szépmuvészeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1995, Trenčín ´95, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, Súčasné slovenské sklo, Lasimuseo, Riihimäki, Fínsko
 
1994, Súčasné slovenské sklo, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Sklenená plastika ´93, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
1994, Sklenená plastika ´93, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
 
1993, Mediteranski Kiparski Simpozij, Labin, Chorvátsko
 
1993, Výstava studentov a pedagógov Katedra úžitkového umnia VŠVU, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Rencontres de Bratislava et Lyon, Galérie J. Betton, Lyon, Francúzsko
 
1991, Súčasné sloevenské sklo, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Výstava Skupina INAK, Galéria F. Studeného, Nitra, Slovenská republika
 
1991, Dialóg žiaka a pedagóga, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Salón, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Mladí slovenští sochaři, Mladá Fronta, Praha, Česká republika
 
1987, Die Frau in der Bildenden Kunst, Čs. kultúrne stredisko, Berlín, NDR
 
1987, Sklo a šperk, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Pezinok ´87, Mestký park, Pezinok, Slovenská republika
 
1983, Prvý sochársky salón, Ďarišská galéria, Prešov, Slovenská republika
 
1980, Plastika, Šarišská galéria, Prešov, Slovenská republika
 
1979, Slovenské užité umenie, Liberec, Praha, Česká republika
 
1978, Ročník ´42, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
1975, Súčasné slovenské uemelcké sklo, Červený Kameň, Slovenská republika
 
1971, Absolventi oddelenia skla v architektúre VŠVU, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Slovenské užité umenie, Červený Kameň, Slovenská republika
 
Sympóziá  
 
2003, Třinecké dni umění, Třinec, Česká republika
 
1999, Medzinárodné sochárske sympózium v kove, Vyhne, Slovenská republika
 
1999, Sochárske sympózium Milénium 2000, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
 
1998, Medzinárodné sklárske sympózium, Lednické Rovne, Slovenská republika
 
1998, Medzinárodné sochárske sympózium, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
 
1997, Medzinárodné sochárske sympózium v dreve, Moravany n. Váhom, Slovenská republika
 
1995, 3. medzinárodné sklárske sympózium, Zlatno, Slovenská republika
 
1993, Mediteranski Kiparski Simpozij, Labin, Chorvátsko
 
1992, Medzinárodné sochárske sympózium, Prešov - Fintice, Slovenská republika
 
1987, International Stone Sculpture Symposium, Berlín, NDR
 
1981, Sympozium rzezby, Oroňsko, Poľsko
 
1976, Medzinárodné sochárske sympózium, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika
 
1973, International Stone Sculpture Symposium, Siklós - Villány, Maďarsko
 
Zastúpenia v zbierkach  
 
SNG, Bratislava
 
Východoslovenská galéria, Košice
 
Šarišská galéria, Prešov
 
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
 
Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník
 
Múzeum, Galanta