[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Agnesa Sigetová
 
Agnesa Sigetová
* 1939, Behynce, Slovenská republika
+ 2004, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

 
Výber z tvorby  
 
Z cyklu prieniky, 1991, (ceruza, farebný tuš)
     
Narastanie, 1992, (ceruza, farebný tuš)
     
Z cyklu rozpad portrétu, 1992, (ceruza)
     
Adam, 1992
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1965, VŠVU, (D. Milly, J. Želibský)
 
Individuálne výstavy  
 
2003, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Galéria Nova, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1987, Galéria F. Studeného, Nitra, Slovenská republika
 
1985, Malokarpatské múzeum, Pezinok, Slovenská republika
 
1966, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1991, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
 
1991, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Maliarska škola J. Želibského na VŠVU, Senica, Slovenská republika
 
1987, 5. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1985, 4. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1983, 3. celoslovenská výstava kresby, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, 2. celoslovenská výstava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1981, Výber zo súčasného slovenského maliarskeho zátišia, Trenčín, Slovenská republika
 
1979, Celoslovenská výtava kresby, Žilina, Slovenská republika
 
1976, Slovenská tapiséria, Červený Kameň, Slovenská republika
 
1975, Slovenské výtvarné umenie 1965 - 1970, Praha, Slovenská republika
 
1969, Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Bratislava, Slovenská republika
 
1968, Danuvius 68, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, Obrazy 65 - 67, Košice, Slovenská republika
 
1966, Výstava mladých, Brno, Slovenská republika
 
1965, Krajská výstava ZSVU, Bratislava, Slovenská republika