[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Anastázia Miertušová
 
Anastázia Miertušová
* 1927, Telgárt, Slovenská republika
+ 2001, Bratislava

Médiá: maľba

 
Výber z tvorby  
 
Bez názvu, 1968
     
Sedemnásť malých kruhov, 1961
     
Bez názvu, 1968
     
Bez názvu, 1967
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1953, VŠVU, (Ľ. Fulla, J. Želibský)
 
1949, Prírodovedecká fakulta UK
 
Individuálne výstavy  
 
1984, Portréty historických osobností a súčasníkov, Galéria Života, Bratislava, Slovenská republika
 
1968, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1995, Stretnutie v múzeu, SNM, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Pocta M. Galandovi, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1994, Vianočná výstava spolku výtvarníkov Slovenska, Galéria Artotéka, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Salón ´88, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1983, Monumentálne tvorba na Slovensku, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1979, Dieťa vo výtvarnom umení, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1975, Žena vo svete dneška a zajtrajška, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Slovenské výtvarné umenie 1945-1970, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1968, Klub Konkretistov, Dom odborov, Žilina, Slovenská republika
 
1968, Mladé slovenské výtvarné umenie, Červený kameň, Slovenská republika
 
1966, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, II. výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, Konfrontácia 5, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha, Slovenská republika
 
1962, Konfrontácia 2, Ateliér a. Rudavského, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, Mladí výtvarníci Bratislavy, Mestská galéria, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, Súčasné slovenské umenie, Gottwaldov, Česká republika
 
1960, Výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1958, Umenie mladých výtvarníkov Československa, Dům umění, Brno, Česká republika
 
1957, Výstava mladej generácie, Bratislava, Slovenská republika
 
1957, Mladé slovenské výtvarné umenie, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha, Česká republika
 
1956, IX. celoslovenská výstava, Bratislava, Slovenská republika