[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Ladislav Guderna
 
Ladislav Guderna
* 1921, Nitra, Slovenská republika
+ 1999, Vancouver, Kanada

Médiá: maľba

      V jeho tvorbe vidíme ovplyvnenie Picassovým kubizmom a experimentovanie s novým spôsobom výtvarného vyjadrenia, neskôr aj vplyv renesančnej a klasicistickej maľby, ku koncu tvorby aj surrealistické tendencie. Chrakteristickým pre neho je výrazný farebný kontrast a geometrizované tvary v priestore.
      Počas svojho života bol členom Skupiny 29.augusta, predsedom ZSVU a členom surrealistickej skupiny Melmoth. Zaradil sa medzi popredných predstaviteľov generácie maliarov 2. svetovej vojny.
 
Výber z tvorby  
 
Kostol, 1946
     
Huslista, 1947
     
Balada, 1947
     
Melanchólia, 1946, Olej, Vlastník: SNG, 62,5 cm x 49 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1941, OKAM SVŠT v Bratislave, (Mudroch)
 
1938, ŠUR v Bratislave, (Fulla)