[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Edmund Gwerk
 
Edmund Gwerk
* 1895, Banská Štiavnica, Slovenská republika
+ 1956, Bratislava, Slovenská republika

Médiá: maľba

V rokoch 1932 - 1938 žil a tvoril v Bratislave, od r. 1938 v Banskej Štiavnici, ktorej okolie s kopcovitou krajinou sa stalo námetom jeho malieb. Neponúka však prepis videnej skutočnosti, ale krajinu redukovanú na jej podstatu, hľadajúc výrazovú a tvarovú skratku zvoleného motívu. Pohľad na zvlnenú krajinu a horizont, s častým motívom cesty vedúcej do diaľky pohlcuje diváka. Neskôr je krajina obohatená o figúru, pútnika, alebo pracujúceho roľníka na šírych poliach. Expresívny rukopis a vzrušená línia vyjavujú živelnosť a nepokoj hornatej krajiny.
 
Výber z tvorby  
 
Žatva, 1938, Vlastník: Slovenská sporiteľňa
     
Oráč, 1938, Vlastník: Slovenská sporiteľňa
     
Oráčiny, 1935
     
Autoportrét, 1928
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1942, Filozofická fakulta UK v Bratislave, dejiny umenia
 
1920, Akadémia výtvarných umení v Prahe, (Hynais)
 
1919, Vysoká škola výtvarných umení v Budapešti, (Ballo,Réti)