[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Jozef Hanula
 
Jozef Hanula
* 1863, Sliače pri Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika
+ 1944, Spišská Nová Ves, Slovenská republika

      Zúčastňoval sa na výstavách Grupy uhorsko-slovenských maliarov, bol spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov. Patril k prvým ilustrátorom 20. storočia - ilustroval Slovenské povesti zo Spišského Hnilca. Raná kozmopolitná maľba je ovplyvnená realizmom s voľným impresionistickým rukopisom, venuje sa najmä portrétu (Dáma, Zamyslená). Ojedinelá je jeho historická maľba Smrť Tomoryho pri Moháči 1526 znázorňujúca bitevnú scénu vo vyzrelej ucelenej kompozícii. Ako člen Grupy slovensko-uhorských maliarov sa priklonil k suchému popisnému ľudovému žánru. ( čítajúca čipkárka, Na rodnej hrude)
 
Výber z tvorby  
 
Zamyslená, 1897
     
Priadka, 1914
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1896, Akadémia výtvarných umení v Mníchove
 
1892, štúdium u S.Hollósyho v Mníchove
 
1888, Vysoká škola pre prípravu profesorov kreslenia a geometrie v Budapešti