[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Anton Jasusch
 
Anton Jasusch
* 1882, Košice, Slovenská republika
+ 1965, Košice, Slovenská republika

Médiá: maľba

Anton Jasusch patrí k významným predstaviteľom slovenskej moderny. Vo svojej maľbe spája prvky expresionizmu, impresionizmu a secesie, vytvára si vlastný expresívny spôsob podania svojich vízií. Pôsobivosť jeho maľby spočíva v jeho rukopise, technike maľby, najmä využití tmavej podmaľby pre zvýraznenie farebných štruktúrovaných plôch tvorených dynamickými líniami. Tento prístup k maľbe ako svojbytného procesu sa objavuje už v raných dielach s tematikou krajiny, plné rozvinutie nachádza v druhej fáze tvorby po návrate maliara z frontov prvej svetovej vojny. Symbolika vzniku a zániku, života a smrti je hlavnou témou Jasuschovho expresionizmu z dvadsiatych rokov. Zážitky z prvej svetovej vojny, zajatie a návrat cez Rusko a Áziu domov zanechali v maliarovi hlboké stopy. V rokoch 1920 - 24 tvorí obrazy s existenciálnou tematikou, hľadajúc filozofické a symbolické vyjadrenia pre absurditu ľudského života a civilizácie. Zobrazuje vízie, katastrofické výjavy, symbolické výjavy vzťahujúce sa k morálke, zlu a ničeniu ľudskej dôstojnosti. Štylizované figúry s expresívnym výrazom tváre sú len figurkami v nekonečnom víre života a smrti. Dynamické línie a vedľa seba kladené farebné škvrny zmnožené v nekonečnom slede dodávajú obrazom pulzujúci rytmus. Abstraktné dynamické línie sa vzdúvajú a pohlcujú človeka, anonymné davy s úškľabkosm sledujú osud jednotlivca, zlostné karikatúry zapĺňajú celý priestor. Autor sa neskôr k danej tematike vrátil, expresívnu silu prevej verzie Veľkého cyklu už ale nedosiahol.
 
Výber z tvorby  
 
Žltý mlyn, 1922, Olej, Vlastník: SNG, 148 cm x 172 cm
     
Zánika planéty, 1924, (olej), Vlastník: Východoslovenská galéria
     
Prvá svetová vojna, 1924
     
Kolobeh života, 1924, Olej, Vlastník: SNG, 268 cm x 291 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1907, Académie Julien, Paríž
 
1906, Akadémia výtvarných umení, Mníchov
 
1904, Vysoká škola výtvarných umení, Brno, (Ballo)