[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Zoltán Palugyay
 
Zoltán Palugyay
* 1898, Bodice-Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
+ 1935, pod Ďumbierom, Nízke Tatry, Slovenská republika

Médiá: maľba

Po štúdijných pobytoch v Krakove, v Nemecku a Budapešti sa zaradil k zakladateeľom slovenskej moderny. Začiatkom tridsiatych rokov podnikal spolu s J. Alexym a M. A. Bazovským pracovné cesty po Slovensku a hľadajúc námety pre svoju maľbu, podieľal sa aj na organizácii Alexyho maliarskej kolónie v Piešťanoch. Kombináciou secesných, expresionistických a symbolických prvkov si vytvoril originálny štýl, zachytávajúc žiarenie energie jednotlivých článkov predmetne javového sveta. K jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom patrí štylizácia tvaru, ohraničenie plôch dynamickými krivkami, jasná farebnosť, alebo naopak použitie čiernej v prospech expresivity. Jeho osobný expresionizmus sa prejavil v tematike rastu a dynamických živelných zmien v prírode a v námete dedinských chalúp abstrahovaných do znaku.
 
Výber z tvorby  
 
Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi, 1932, Olej, Vlastník: SNG, 61,5 cm x 51,5 cm
     
Samota, 1930
     
Ahasver, 1927
     
Chalupa pod horou, 1930, 27 cm x 34,8 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1926, súkromná škola H.Hofmanna, Mníchov
 
1921, Akadémia výtvarných umení, Krakov, (prof. Jarocki)
 
1920, Vysoká škola výtvarných umení, Budapešť, (prof. Ballo)
 
1916, súkromné štúdiá, (P.J.Kern)
 
Publikované práce o autorovi  
 
1984, Galéria P.M.Bohúňa, Lipt.Mikuláš, J.Alexy, M.A.Bazovský, Z.Palugyay (katalóg výstavy), Petránsky L.
 
1979, SNG, Bratislava, Zolo Palugyay. Kresby a pastely (katalóg výstavy), Hubová K.
 
1974, Pallas, Bratislava, Zolo Palugyay, Petránsky L.
 
1972, Oblastná galéria, Banská Bystrica, Zolo Palugyay. Súborné dielo (katalóg výstavy), Petránsky L.
 
1960, SVKL, Bratislava, Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1945, Váross M.
 
1948, SAVU, Bratislava, Vývin výtvarného umenia na Slovensku, Wagner V.