SNG, Vodné kasárne
Rázusovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 54 43 20 81

Zavrieť