[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Stredoslovenské múzeum
 
   Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 4, administr. časť, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Tel.: 048 / 412 58 95 - 6
Web: http://www.stredoslovenskemuzeum.sk,
E-mail: thurzovdom@stredoslovenskemuze

Orientačná mapka

História múzea sa začala písať už v roku 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice, na návrh dr. Štefana Holescha, na zasadnutí 12. júla 1889 odsúhlasila vznik Mestského múzea. V roku 1893 vytvorili mešťania na podporu Mestského múzea múzejnú komisiu - Banskobystrickú historickú a archeologickú spoločnosť. V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum regionálna inštitúcia s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva. Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež..

Stále expozície Stredoslovenského múzea:
Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome
Prírodovedné zbierky v Tihányiovskom kaštieli
Spoločenskovedné zbierky v Thurzovom dome
 
Podrobné informácie
 
Vstupné: Stála expozícia: 2 €/60,25 Sk dospelí
1 €/30,13 Sk deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia
Výstava: 1 €/30,13 Sk dospelí
0,50 €/15,06 Sk deti do 6 rokov, študenti, dôchodcovia
Tvorivé dielne: 0,50 €/15,06 Sk, MŠ 0,40 €/ 12,05 Sk
Koncert: 3,50 €/105,44 Sk
Kostýmovaná prehliadka expozície: 1,40 €/42,18 Sk
Rodinné vstupné pre 4 osoby (2 dospelí a 2 deti): jedno dieťa zdarma
Hromadné vstupné do expozície pre viac ako 15 osôb:

Expozícia: 1,80 € (54,23,-) dospelí 0,80 € (24,10,-) deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia
Výstava: 0,80 € (24,10,-) dospelí, 0,40 € (12,05,-) deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia
 
   
 
História ukončených výstav 4