[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko www.bkis.sk
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko www.bkis.sk
Bratislava
Slovenská republika


Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bkis.sk
 
Podrobné informácie
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Vydáva periodickú a neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít; zabezpečuje návrh a realizáciu propagácie a výzdoby mesta pri príležitosti významných výročí, udalostí a podujatí. Zabezpečuje funkcie turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných podujatí; organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave. Zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie na území Bratislavy.