[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Stredoslovenské múzeum - Thurzov dom
 
Stredoslovenské múzeum - Thurzov dom
Nám. SNP 4, Banská Bystrica
Slovenská republika

Tel.: 421 48 412 58 97

 
Podrobné informácie
 
THURZOV DOM
Nám. SNP 4, B. Bystrica, tel.: 048 /412 58 97
thurzovdom@stredoslovenskemuzeum.sk

Otvorené :
pondelok - piatok: 9.00 –17.00,
sobota: 9.00 - 13.00,
nedeľa: 10.00 – 17.00

Stála expozícia / Thurzov Dom

Stála expozícia situovaná v Thurzovom dome ponúka návštevníkom prehliadku 12 miestností tematicky venovaných rôznym oblastiam histórie a kultúry nášho regiónu. Významná časť je venovaná archeologickým exponátom a stredovekým zbraniam. Samostatné miesto patrí gotickému umeniu, baníckej problematike, cechom a remeslám. Veľkú časť druhého podlažia zaberá prehliadka dobového meštianskeho nábytku a národopisného materiálu. Samostatné miesto je venované Banskej Bystrici, kde je nainštalovaná starostovská miestnosť s kreslom starostu z r. 1896 a originálom mestskej zástavy z r. 1722. Expozícia predstavuje Banskú Bystricu ako niekdajšiu medenú metropolu Európy.

ZELENÁ MIESTNOSŤ V THURZOVOM DOME
Po ukončení reštaurátorských prác je pre verejnosť opäť sprístupnená Zelená miestnosť v Thurzovom dome so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia.
Animačné programy a tvorivé dielne približujúce obsah vybraných častí expozície:

BIELA A ČERVENÁ
Rozprávanie o symbolike erbov v minulosti alebo o banskobystrickom erbe a pečati, ktoré je spojené s výrobou pečate s vlastným erbom z terakotovej masy alebo maľovaním erbu.

VOĽBA RICHTÁRA
Hra na voľbu richtára.

ŠPERKY
Hľadanie šperkov v expozícii múzea, výroba vlastného šperku.

POCTIVÝ CECH PAPIEROLEPECKÝ
Ako sa z učňa stal majster remesla. Tvorivá činnosť je zameraná na tvorbu z papiera.

Múzeum hrou
Žiaci sa zahrajú na pracovníkov múzea. Budú musieť vrátiť exponáty na miesta, kam tematicky spadajú, keďže ich duch Jána Thurzu poprehadzoval. Takto sa žiaci zoznámia s múzeom, jeho funkciou a účelom uchovávať odkazy predchádzajúcich generácií našich predkov. (Tento animačný program je vhodný predovšetkým pre 5. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.)

MAJOLIKA
Tvorivá dielňa predstavujúca tradíciu slovenskej majoliky a majoliku v zbierkach SM. Súčasťou dielne je práca s bielou modelovacou hmotou (ručná výroba tanierikov, šálok, plochých predmetov podľa vlastnej fantázie) a dekoratívna výzdoba vymodelovaných predmetov.

BANÍCKE POVSTANIE
Dobrodružná cesta historickým jadrom mesta po stopách vzbúrených baníkov.

SKRIPTÓRIUM
Žiaci sa zoznámia s históriou vývinu písma, či spoznajú prácu v stredovekom skriptóriu. Môžu si napísať meno klinovým písmom, runami, hieroglyfmi alebo stredovekou majuskulou.

TAJOMSTVÁ STARÝCH RODOSTROMOV
Výroba vlastného rodostromu spojená s rozprávaním o vlastnej rodine a predkoch.

Novinka
Nedeľná tvorivá dielňa (okrem 20. júla) Šperky pre rodiny s deťmi a ich kamarátov v čase od 13.00 do 16.00 hodiny.
____________________________________________________________
 
   
 
História ukončených výstav 10
   
 
História ukončených akcií 10