[ag] | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk | brigada.sk | najdes.sk | parfemy
1900 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - dnes

maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
kombinovaná technika
sklo
textil
scénografia

a-z

múzeá
inzercia
linky
predaj
   
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci - grafika
B  
 
    Balážová Mária, doc. Mgr.art
Brunovský Albín
C  
 
    Čunderlík Marián
F  
 
    Fulla Ľudovít
G  
 
    Galanda Mikuláš
Gažovič Vladimír
H  
 
    Hložník Vincent
J  
 
    Jančovič Robert
Jankovič Jozef
K  
 
    Kern Michal
Kolenčík Vojtech
S  
 
    Sikora Rudolf
Sokol Koloman
Stankóci Stanislav
Z  
 
    Zmeták Ernest